Als non-profitorganisatie zijn extra inkomsten altijd wenselijk, zo niet noodzakelijk. Deze extra inkomsten kunnen worden verkregen middels een externe financiering zoals subsidies. Voor non-profitorganisaties bestaan er diverse interessante Europese en nationale subsidieregelingen, welke veelal zijn gericht op werk en inkomen. Voor de arbeidstoeleiding van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt biedt het Europees Sociaal Fonds financiering. Ook subsidie gericht op de Duurzame Inzetbaarheid van werknemers kan worden aangevraagd bij het Europees Sociaal Fonds. Daarnaast zijn er diverse subsidiemogelijkheden op het gebied van scholing van personeel en het aan het werk krijgen en houden van mensen.

EUROPEES SOCIAAL FONDS

Het Europees Sociaal Fonds biedt subsidie voor het terugdringen van jeugdwerkloosheid en de arbeidsinpassing van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Hieronder vallen onder andere mensen zonder werk en uitkering, jongeren onder de 28 jaar, mensen met een arbeidsbeperking en werkloze 50-plussers. Daarnaast is een deel van het beschikbare subsidiebudget bestemd voor de (ex-)leerlingen van het voortgezet speciaal onderwijs en het praktijkonderwijs.