Welkom bij Boonstoppel Subsidie Advies, uw partner in subsidies.


Meest aangevraagde subsidies

Wie zijn wij

Subsidie klinkt voor veel organisaties interessant, maar het ontbreekt vaak aan tijd, kennis en kunde om met behulp van dit ondoorzichtige instrument daadwerkelijk activiteiten en investeringen te financieren. Boonstoppel Subsidie Advies is gespecialiseerd in het ontdekken en benutten van subsidiekansen en ontneemt voor uw organisatie alle bureaucratische hobbels. Wij onderscheiden ons door een persoonlijke benadering waarin wij het aanvraagproces als startpunt van het subsidietraject zien. Wij zien klanten niet als eenmalige opdracht maar streven naar een duurzame partnerrelatie in subsidies.

Wanneer wij u helpen bij het voorbereiden en indienen van de aanvraag, doen we dat op basis van een succesfee. U betaalt dus alleen als u de subsidie/afdrachtsvermindering krijgt toegezegd. Dat is wel zo eerlijk. In die succes fee zijn bovendien alle begeleidingsuren inbegrepen die we gedurende het traject maken om u te helpen met de administratie en controles. We maken daarover altijd heldere afspraken vooraf, zodat u niet voor onplezierige verrassingen komt te staan.

In welke branche je als bedrijf ook actief bent, geld is nodig om een bedrijf te laten functioneren. Wanneer activiteiten niet uit eigen middelen gefinancierd kunnen worden is een externe financiering gewenst. Het verkrijgen van een financiering bij een bank is de afgelopen jaren echter steeds lastiger geworden. Een subsidie kan als alternatieve financieringsbron uitkomst bieden. Maar wanneer komt een bedrijf nou in aanmerking voor subsidie? De subsidiekansen voor bedrijven zijn het grootst bij de ontwikkeling van producten en/of software (Innovatie), bij investering in duurzame bedrijfsmiddelen (Duurzaamheid) en bij exportwensen naar opkomende markten (Internationaal ondernemen).

Als non-profitorganisatie zijn extra inkomsten altijd wenselijk, zo niet noodzakelijk. Deze extra inkomsten kunnen worden verkregen middels een externe financiering zoals subsidies. Voor non-profitorganisaties bestaan er diverse interessante Europese en nationale subsidieregelingen, welke veelal zijn gericht op werk en inkomen. Voor de arbeidstoeleiding van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt biedt het Europees Sociaal Fonds financiering. Ook subsidie gericht op de Duurzame Inzetbaarheid van werknemers kan worden aangevraagd bij het Europees Sociaal Fonds. Daarnaast zijn er diverse subsidiemogelijkheden op het gebied van scholing van personeel en het aan het werk krijgen en houden van mensen.

Nieuws
omslagfoto

Steeds meer bedrijven maken gebruik van de WBSO. Daarom zet het kabinet ook in 2017 in op het versterken van het innovatieve bedrijfsleven en heeft hiertoe het budget voor de WBSO met € 33 miljoen verhoogd. De Wet Bevordering Speur en Ontwikkelingswerk (WBSO) biedt innoverende bedrijven een vermindering op de loonkosten en andere kosten en … lees meer

shutterstock_172336769

Recentelijk is de subsidieregeling ‘Energiebesparing eigen huis’ gepubliceerd. Vanaf 15 september 2016 kunnen particuliere woning- en appartementseigenaren en verenigingen van eigenaren subsidie aanvragen indien zij twee of meer energiebesparende maatregelen nemen voor bestaande koopwoningen. Subsidiabele maatregelen • U komt in aanmerking voor subsidie indien u ten minste twee energiebesparende maatregelen neemt. Maatregelen die hiervoor in … lees meer

shutterstock_288541091

Bent u recentelijk slachtoffer geworden van een woning- of bedrijfsoverval? Ontvang nu tot € 1000,- subsidie op het nemen van preventieve maatregelen tegen nieuwe overvallen. Met het oog op de toename van het aantal woning- en bedrijfsovervallen, heeft het Ministerie van Veiligheid en Justitie een nieuwe, tijdelijke subsidieregeling gepubliceerd: de Tijdelijke regeling stimulering preventieve maatregelen … lees meer

Benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen?