Welkom bij Boonstoppel Subsidie Advies, uw partner in subsidies.


Meest aangevraagde subsidies

Subsidie klinkt voor veel organisaties interessant, maar het ontbreekt vaak aan tijd, kennis en kunde om met behulp van dit ondoorzichtige instrument daadwerkelijk activiteiten en investeringen te financieren. Boonstoppel Subsidie Advies is gespecialiseerd in het ontdekken en benutten van subsidiekansen en ontneemt voor uw organisatie alle bureaucratische hobbels. Wij onderscheiden ons door een persoonlijke benadering waarin wij het aanvraagproces als startpunt van het subsidietraject zien. Wij zien klanten niet als eenmalige opdracht maar streven naar een duurzame partnerrelatie in subsidies.

Wanneer wij u helpen bij het voorbereiden en indienen van de aanvraag, doen we dat op basis van een succesfee. U betaalt dus alleen als u de subsidie/afdrachtsvermindering krijgt toegezegd. Dat is wel zo eerlijk. In die succes fee zijn bovendien alle begeleidingsuren inbegrepen die we gedurende het traject maken om u te helpen met de administratie en controles. We maken daarover altijd heldere afspraken vooraf, zodat u niet voor onplezierige verrassingen komt te staan.

In welke branche je als bedrijf ook actief bent, geld is nodig om een bedrijf te laten functioneren. Wanneer activiteiten niet uit eigen middelen gefinancierd kunnen worden is een externe financiering gewenst. Het verkrijgen van een financiering bij een bank is de afgelopen jaren echter steeds lastiger geworden. Een subsidie kan als alternatieve financieringsbron uitkomst bieden. Maar wanneer komt een bedrijf nou in aanmerking voor subsidie? De subsidiekansen voor bedrijven zijn het grootst bij de ontwikkeling van producten en/of software (Innovatie), bij investering in duurzame bedrijfsmiddelen (Duurzaamheid) en bij exportwensen naar opkomende markten (Internationaal ondernemen).

Als non-profitorganisatie zijn extra inkomsten altijd wenselijk, zo niet noodzakelijk. Deze extra inkomsten kunnen worden verkregen middels een externe financiering zoals subsidies. Voor non-profitorganisaties bestaan er diverse interessante Europese en nationale subsidieregelingen, welke veelal zijn gericht op werk en inkomen. Voor de arbeidstoeleiding van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt biedt het Europees Sociaal Fonds financiering. Ook subsidie gericht op de Duurzame Inzetbaarheid van werknemers kan worden aangevraagd bij het Europees Sociaal Fonds. Daarnaast zijn er diverse subsidiemogelijkheden op het gebied van scholing van personeel en het aan het werk krijgen en houden van mensen.

shutterstock_514412092

Innovatieve ondernemers in de noordelijke provincies (Drenthe, Groningen en Friesland) kunnen vanaf nu subsidie aanvragen voor ontwikkelingen met een maatschappelijk belang. Met de regeling Versneller Innovatieve Ambities (VIA 2017) kan tot wel € 100.000 subsidie worden ontvangen. Subsidie kan bijvoorbeeld worden aangevraagd voor loon- of materiaalkosten voor nieuwe producten, of voor de inhuur van expertise … lees meer

shutterstock_85651465

Bedrijven, kennisinstellingen en overheden in Noord-Brabant, Limburg en Zeeland kunnen vanaf 9 januari weer financiering aanvragen voor innovatieve projecten. De subsidie is bedoeld voor het versterken en verbreden van het Zuid-Nederlandse innovatiesysteem, en voor het stimuleren van de ontwikkeling van koolstofarme technologieën en innovaties. Subsidie OPZuid is een subsidieprogramma met als speerpunten het bevorderen van … lees meer

shutterstock_461070457

De provincie Limburg blijft de komende jaren flink investeren in innoverende mkb-ondernemingen. Derhalve maakt de provincie voor de komende drie jaar € 8,5 miljoen vrij voor de programma’s LimburgMakers en LimburgLogistiek. Het succesvolle programma LimburgMakers bestaat reeds drie jaar en vindt zeker tot 2019 doorgang. Met de subsidieregeling LimburgMakers konden Limburgse mkb-ondernemingen tot € 70.000,- … lees meer