Welkom bij Boonstoppel Subsidie Advies, uw partner in subsidies.


Meest aangevraagde subsidies

Subsidie klinkt voor veel organisaties interessant, maar het ontbreekt vaak aan tijd, kennis en kunde om met behulp van dit ondoorzichtige instrument daadwerkelijk activiteiten en investeringen te financieren. Boonstoppel Subsidie Advies is gespecialiseerd in het ontdekken en benutten van subsidiekansen en ontneemt voor uw organisatie alle bureaucratische hobbels. Wij onderscheiden ons door een persoonlijke benadering waarin wij het aanvraagproces als startpunt van het subsidietraject zien. Wij zien klanten niet als eenmalige opdracht maar streven naar een duurzame partnerrelatie in subsidies.

Wanneer wij u helpen bij het voorbereiden en indienen van de aanvraag, doen we dat op basis van een succesfee. U betaalt dus alleen als u de subsidie/afdrachtsvermindering krijgt toegezegd. Dat is wel zo eerlijk. In die succes fee zijn bovendien alle begeleidingsuren inbegrepen die we gedurende het traject maken om u te helpen met de administratie en controles. We maken daarover altijd heldere afspraken vooraf, zodat u niet voor onplezierige verrassingen komt te staan.

In welke branche je als bedrijf ook actief bent, geld is nodig om een bedrijf te laten functioneren. Wanneer activiteiten niet uit eigen middelen gefinancierd kunnen worden is een externe financiering gewenst. Het verkrijgen van een financiering bij een bank is de afgelopen jaren echter steeds lastiger geworden. Een subsidie kan als alternatieve financieringsbron uitkomst bieden. Maar wanneer komt een bedrijf nou in aanmerking voor subsidie? De subsidiekansen voor bedrijven zijn het grootst bij de ontwikkeling van producten en/of software (Innovatie), bij investering in duurzame bedrijfsmiddelen (Duurzaamheid) en bij exportwensen naar opkomende markten (Internationaal ondernemen).

Als non-profitorganisatie zijn extra inkomsten altijd wenselijk, zo niet noodzakelijk. Deze extra inkomsten kunnen worden verkregen middels een externe financiering zoals subsidies. Voor non-profitorganisaties bestaan er diverse interessante Europese en nationale subsidieregelingen, welke veelal zijn gericht op werk en inkomen. Voor de arbeidstoeleiding van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt biedt het Europees Sociaal Fonds financiering. Ook subsidie gericht op de Duurzame Inzetbaarheid van werknemers kan worden aangevraagd bij het Europees Sociaal Fonds. Daarnaast zijn er diverse subsidiemogelijkheden op het gebied van scholing van personeel en het aan het werk krijgen en houden van mensen.

Steeds vaker verschijnen er nieuwsberichten over dreigende tekorten aan stageplaatsen. Met name het tekort aan mbo-stageplaatsen is schrijnend. Als maatschappelijk bewust ondernemer wil je best een steentje bijdragen, maar hik je toch tegen een aantal obstakels aan. Stages hebben nu eenmaal kosten en baten. Een stagiair heeft veel voordelen. Naast dat het goedkope arbeidskrachten zijn, … lees meer

Heeft u een milieuvriendelijk of energiezuinig bedrijfsmiddel ontwikkeld? Wanneer u dit bedrijfsmiddel op de Energielijst of Milieulijst van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) laat zetten kunnen bedrijven fiscaal voordelig investeren in dit bedrijfsmiddel. Hierdoor wordt het voor hen aantrekkelijk om in milieuvriendelijke of energiezuinige technieken te investeren. Alle energiezuinige investeringen waarvoor de Energie-investeringsaftrek (EIA) … lees meer

Het subsidieplafond voor de Subsidieregeling verwijderen asbestdaken in 2017 is met € 10 miljoen verhoogd tot € 25 miljoen. De regeling blijkt zo populair te zijn dat het oorspronkelijke subsidieplafond nu al bereikt is. Om het verwijderen van asbest te blijven stimuleren is een deel van het totale budget wat voor deze regeling beschikbaar is … lees meer