Nieuws

Steeds vaker verschijnen er nieuwsberichten over dreigende tekorten aan stageplaatsen. Met name het tekort aan mbo-stageplaatsen is schrijnend. Als maatschappelijk bewust ondernemer wil je best een steentje bijdragen, maar hik je toch tegen een aantal obstakels aan. Stages hebben nu eenmaal kosten en baten. Een stagiair heeft veel voordelen. Naast dat het goedkope arbeidskrachten zijn, … lees meer

Heeft u een milieuvriendelijk of energiezuinig bedrijfsmiddel ontwikkeld? Wanneer u dit bedrijfsmiddel op de Energielijst of Milieulijst van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) laat zetten kunnen bedrijven fiscaal voordelig investeren in dit bedrijfsmiddel. Hierdoor wordt het voor hen aantrekkelijk om in milieuvriendelijke of energiezuinige technieken te investeren. Alle energiezuinige investeringen waarvoor de Energie-investeringsaftrek (EIA) … lees meer

Het subsidieplafond voor de Subsidieregeling verwijderen asbestdaken in 2017 is met € 10 miljoen verhoogd tot € 25 miljoen. De regeling blijkt zo populair te zijn dat het oorspronkelijke subsidieplafond nu al bereikt is. Om het verwijderen van asbest te blijven stimuleren is een deel van het totale budget wat voor deze regeling beschikbaar is … lees meer

Op 27 februari opent de eerste tenderronde van 2017 van de DHI-regeling (demonstratieprojecten, haalbaarheidsstudies en investeringsvoorbereidingsstudies). Aanvragen kunnen binnen zes weken na deze openstellingsdatum worden ingediend. Ten opzichte van eerdere openstellingen van deze regeling is de belangrijkste wijziging dat projecten in alle landen (behalve in Nederland en in sanctielanden) in aanmerking kunnen komen voor subsidie. … lees meer

De DHI-subsidie (demonstratieprojecten, haalbaarheidsstudies en investeringsvoorbereidingsstudies) is interessant voor mkb-bedrijven met internationale ambities. Het subsidiebedrag kan oplopen tot € 200.000. Afgelopen jaar was de DHI-regeling gericht op projecten in opkomende markten en ontwikkelingslanden. Een belangrijke wijziging ten opzichte van 2016 is dat men vanaf dit jaar subsidie kan ontvangen voor projecten in (praktisch) alle landen. … lees meer

Boonstoppel Subsidie Advies B.V. is trots om de eerste business partner van ZorgInnovatie.nl te zijn geworden. ZorgInnovatie.nl is een online, open platform gericht op het versnellen van innovatie in de zorg, en op het ondersteunen en verbinden van mensen en organisaties die hieraan een bijdrage willen leveren. Ruim vierhonderd innovatieve en ambitieuze ideeën voor de … lees meer

Innovatieve ondernemers in de noordelijke provincies (Drenthe, Groningen en Friesland) kunnen vanaf nu subsidie aanvragen voor ontwikkelingen met een maatschappelijk belang. Met de regeling Versneller Innovatieve Ambities (VIA 2017) kan tot wel € 100.000 subsidie worden ontvangen. Subsidie kan bijvoorbeeld worden aangevraagd voor loon- of materiaalkosten voor nieuwe producten, of voor de inhuur van expertise … lees meer

Bedrijven, kennisinstellingen en overheden in Noord-Brabant, Limburg en Zeeland kunnen vanaf 9 januari weer financiering aanvragen voor innovatieve projecten. De subsidie is bedoeld voor het versterken en verbreden van het Zuid-Nederlandse innovatiesysteem, en voor het stimuleren van de ontwikkeling van koolstofarme technologieën en innovaties. Subsidie OPZuid is een subsidieprogramma met als speerpunten het bevorderen van … lees meer

De provincie Limburg blijft de komende jaren flink investeren in innoverende mkb-ondernemingen. Derhalve maakt de provincie voor de komende drie jaar € 8,5 miljoen vrij voor de programma’s LimburgMakers en LimburgLogistiek. Het succesvolle programma LimburgMakers bestaat reeds drie jaar en vindt zeker tot 2019 doorgang. Met de subsidieregeling LimburgMakers konden Limburgse mkb-ondernemingen tot € 70.000,- … lees meer

De regeling Starters International Business (SIB) ondersteunt bedrijven die de stap willen maken naar buitenlandse markten. Middels drie verschillende vouchers wil het Ministerie van Buitenlandse Zaken startende Nederlandse mkb-ondernemers helpen met internationalisatie. Subsidie Er zijn drie vouchers in het leven geroepen om bedrijven te ondersteunen met het exporteren van een product, proces of dienst. Dit zijn … lees meer

Is uw mkb-onderneming gevestigd in Limburg, Noord-Brabant of Zeeland en bent u voornemens om in samenwerking met een mkb’er uit Vlaanderen een innovatieproject uit te voeren? Dan is CrossRoads2 – Interreg VA Vlaanderen-Nederland interessant voor u. In aanmerking voor subsidie komen samenwerkingsverbanden tussen ten minste één Vlaamse mkb’er en één in Limburg (NL), Noord-Brabant en … lees meer

Ook in 2017 kunnen sportclubs die in energiebesparing investeren in aanmerking komen voor de subsidieregeling Energiebesparing en verduurzaming sportaccommodaties. Met de subsidieregeling kunnen sportclubs een subsidie van maximaal € 125.000,- ontvangen op de aanschaf van duurzame installaties of apparatuur, of voor investeringen gericht op het opwekken van duurzame energie. In aanmerking komen sportverenigingen of sportstichtingen … lees meer

Vanaf 1 maart 2017 kunnen mkb-ondernemingen uit de maakindustrie een Service Design Voucher aanvragen. De voucher is een waardebon waarmee de MKB’er een kennisvraag kan laten beantwoorden door een kennisinstelling of adviesbureau. Op deze wijze wil de overheid de samenwerking tussen de maakindustrie en de creatieve sector vergroten. Voorwaarden Enkel mkb-ondernemingen uit de maakindustrie (SBI … lees meer

Steeds meer bedrijven maken gebruik van de WBSO. Daarom zet het kabinet ook in 2017 in op het versterken van het innovatieve bedrijfsleven en heeft hiertoe het budget voor de WBSO met € 33 miljoen verhoogd. De Wet Bevordering Speur en Ontwikkelingswerk (WBSO) biedt innoverende bedrijven een vermindering op de loonkosten en andere kosten en … lees meer

Recentelijk is de subsidieregeling ‘Energiebesparing eigen huis’ gepubliceerd. Vanaf 15 september 2016 kunnen particuliere woning- en appartementseigenaren en verenigingen van eigenaren subsidie aanvragen indien zij twee of meer energiebesparende maatregelen nemen voor bestaande koopwoningen. Subsidiabele maatregelen • U komt in aanmerking voor subsidie indien u ten minste twee energiebesparende maatregelen neemt. Maatregelen die hiervoor in … lees meer

Op 5 september is de subsidieregeling ESF Duurzame Inzetbaarheid voor 2016 gepubliceerd. Duurzame Inzetbaarheid heeft als doel mensen langer en productief aan het werk te houden, en zet in op leeftijdsbewust personeelsbeleid. De regeling subsidieert de advieskosten van een externe adviseur. De regeling is geopend vanaf 14 november tot en met 25 november. Aanvragen zullen … lees meer

Tot en met 1 oktober 2016 kunnen bedrijven die actief zijn in de glastuinbouw subsidie aanvragen voor investeringen in hernieuwbare energie en energie-efficiënte machines, apparatuur en materialen. Voor deze regeling heeft het Ministerie van Economische Zaken een budget beschikbaar gesteld van €12.200.000. De subsidie vergoedt maximaal 25% van de aanschafkosten exclusief btw. Het minimum subsidiebedrag … lees meer

Heb jij een innovatief en technisch idee dat significant bijdraagt aan de ontwikkeling van de Rotterdamse haven? Doe dan mee met de Port Innovation Lab AccessDay op 20 september! Port of Rotterdam Authority is niet alleen Europa’s grootste havenbedrijf; het is ook een van de meest innovatieve. Om deze positie in stand te houden is … lees meer

Bent u recentelijk slachtoffer geworden van een woning- of bedrijfsoverval? Ontvang nu tot € 1000,- subsidie op het nemen van preventieve maatregelen tegen nieuwe overvallen. Met het oog op de toename van het aantal woning- en bedrijfsovervallen, heeft het Ministerie van Veiligheid en Justitie een nieuwe, tijdelijke subsidieregeling gepubliceerd: de Tijdelijke regeling stimulering preventieve maatregelen … lees meer

Op 8 augustus start de tweede tenderronde van de Subsidieregeling voor demonstratieprojecten, haalbaarheidsstudies en investeringsvoorbereidingsstudies (DHI, voorheen DHK). Deze regeling is interessant voor ondernemers die willen investeren in ontwikkelingslanden en opkomende markten. De DHI-regeling is bedoeld voor mkb’ers met internationale ambities. Het bestaat uit drie modules; demonstratieprojecten, haalbaarheidsstudies en investeringsvoorbereidingsstudies. Het ministerie van Buitenlandse Zaken … lees meer

Het Oranje Handelsmissiefonds (OHMF) helpt ondernemers uit het MKB met het realiseren van internationale ambities. Het is opgezet naar aanleiding van de troonswisseling op 30 april 2013. Het fonds is een samenwerking van ING, KLM, MKB Nederland, het ministerie van Buitenlandse Zaken en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Het doel van het OHMF is het … lees meer

Voor veel Nederlandse ondernemers is innovatie een manier om te kunnen blijven concurreren of om te kunnen groeien. Nederland staat momenteel op de 5e plaats op de Europese innovatieranglijst. Desondanks neemt het aantal (mkb-) innovaties af; Nederlandse bedrijven investeren steeds minder in Research & Development en de export- en verkoop van innovatieve producten neemt af. … lees meer

Op 1 juli a.s. worden drie nieuwe subsidieregelingen opengesteld voor innovatieprojecten binnen de Topsector Energie. Met de regelingen wil de overheid onderzoek, ontwikkeling en demonstraties rond duurzaam opgewekte energie, energiebesparing en de slimme inpassing van energie stimuleren. De projecten dienen te zorgen voor schone en efficiënt opgewekte energie. De drie nieuwe regelingen zijn: MVI Energie … lees meer

Het Agentschap SZW heeft met het Ministerie van OCW (DUO) afspraken gemaakt over gegevensuitwisseling inzake de ESF deelnemers (doelgroep PrO/VSO). DUO beschikt over diverse leerling-gegevens. Een deel van deze gegevens (leeftijd en/of leerjaar, geïndiceerd onderwijs en inschrijving aan een school voor PRO/VSO) komen overeen met de voorwaarden die gesteld worden aan de ESF doelgroep PRO/VSO. … lees meer

De Subsidieregeling verwijderen asbestdaken richt zich op particulieren, (agrarische) bedrijven, non-profit organisaties en overheden die door een gecertificeerd bedrijf een asbestdak willen laten verwijderen en hier zelf de rekening voor betalen. De subsidie bedraagt € 4,50 per m2 verwijderd asbestdak met een maximum van €25.000 per adres. De regeling heeft een looptijd tot en met … lees meer

In 2016 zijn er weer genoeg subsidiekansen voor innovatieve mkb’ers uit Oost-Nederland. OP-Oost heeft recentelijk een vijftal interessante subsidieregelingen gepubliceerd voor innovatieve mkb’ers uit Gelderland en Overijssel, die actief zijn binnen de topsectoren Agrofood, Health, High Tech Systemen & Materialen (HTSM) of Energie Milieu & Techniek (EMT). U kunt tot wel € 2,5 miljoen aan … lees meer

De subsidieregeling ESF 2014-2020 is, mede gelet op de start van de tweede tranche, op een aantal onderdelen gewijzigd. Hieronder treft u de belangrijkste wijzigingen, kort samengevat, aan: Verlenging gemeenteproject 2014-2016 Het project 2014-2016 kan met maximaal 3 maanden worden verlengd zodat het de duur van 27 maanden heeft. Verzoek dient uiterlijk 2 maanden voor … lees meer