Zonne-energie (SDE+)

Duurzaamheid is momenteel een trend. Steeds meer bedrijven willen hun energie en warmte op een duurzame manier opwekken. Een duurzame uitstraling heeft daarnaast een positieve invloed op het imago van het bedrijf. Een investering in zonnepanelen wordt door de teruglopende terugverdientijd steeds aantrekkelijker, de overheid wil deze verduurzamingsslag daarom doorzetten. In 2017 kunt u dan ook weer gebruik maken van een subsidie vanuit de SDE+.

Met de Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie (SDE+) kunt u aanspraak maken op subsidie voor het opwekken van duurzame energie of duurzame warmte met zonnepanelen. De subsidieregeling vergoedt het verschil in kostprijs tussen grijze en groene energie over een periode van 15 jaar. De hoogte van de SDE+ subsidie is daarmee afhankelijk van de ontwikkeling van de energieprijs. Het onderdeel Zon kent twee categorieën:

Zon-PV (elektriciteitsopwekking)
U kunt een aanvraag indienen voor de categorie Zon-PV indien de te installeren fotovoltaïsche zonnepanelen een vermogen van meer dan 15 kWp hebben, en worden aangesloten op een grootverbruikersaansluiting (meer dan 3*80A).

Zonthermie (warmteopwekking)
Voor de categorie Zonthermie kunt u een aanvraag indienen wanneer u zonnepanelen installeert, waarbij er uitsluitend gebruik wordt gemaakt van afgedekte collectoren met apertuuroppervlak van meer dan 200m2 of een totaal thermisch vermogen van ten minste 140 kW.

Aanvragen
De SDE+ regeling behelst een zeer complexe aanvraagsystematiek bestaande uit fases, waarbij u uw aanvraag op een strategisch moment dient in te dienen. Wij raden u dan ook aan om zo spoedig mogelijk contact met ons op te nemen indien u voornemens bent te investeren in zonnepanelen. Wij controleren of uw installatie voor subsidie in aanmerking komt. Vervolgens kunnen wij u helpen bij het verzilveren van deze subsidiekans.

Deadlines
In 2017 zijn er twee openstellingsrondes: een voorjaarsronde en een najaarsronde, elk bestaande uit 3 fases. De eerste openstellingsronde is van 7 maart tot en met 30 maart 2017. Het budget voor deze ronde bedraagt € 6 miljard. De data en het budget van de najaarsronde worden nog bekendgemaakt.

Naast de categorie Zon kent de SDE+ tevens de categorieën Biomassa, Geothermie, Water en Wind. Wanneer u voor één van deze categorieën een project heeft, kunnen wij u ook van dienst zijn.

Coen Vermeulen
Innovatieconsultant