In welke branche je als bedrijf ook actief bent, geld is nodig om een bedrijf te laten functioneren. Wanneer activiteiten niet uit eigen middelen gefinancierd kunnen worden is een externe financiering gewenst. Het verkrijgen van een financiering bij een bank is de afgelopen jaren echter steeds lastiger geworden. Een subsidie kan als alternatieve financieringsbron uitkomst bieden. Maar wanneer komt een bedrijf nou in aanmerking voor subsidie? De subsidiekansen voor bedrijven zijn het grootst bij de ontwikkeling van producten en/of software (Innovatie), bij investering in duurzame bedrijfsmiddelen (Duurzaamheid) en bij exportwensen naar opkomende markten (Internationaal ondernemen).

INNOVATIE

Innovatieve bedrijven zijn goed voor de Nederlandse economie. De ontwikkeling van nieuwe producten en programmatuur wordt daarom door verschillende subsidieregelingen financieel ondersteund. De subsidiabele activiteiten en investeringen op het gebied van innovatie hebben voornamelijk betrekking op kosten die voortkomen uit de ontwikkeling van prototypes. Bij nationale en/of internationale samenwerking met andere bedrijven in innovatieve projecten zijn er meer mogelijkheden.

DUURZAAMHEID

De wereld heeft te maken met ernstige milieuvervuiling en uitputting van natuurlijke grondstoffen. Hierdoor verandert het klimaat en worden ecosystemen aangetast. Internationaal zijn er daarom afspraken gemaakt om de samenleving te verduurzamen. Bedrijven zijn een belangrijke factor in het creƫren van een duurzamere samenleving. Voor bedrijven die investeren in energiezuinige technieken, milieuvriendelijke technieken of duurzame energie zijn er verschillende subsidiemogelijkheden.

INTERNATIONAAL ONDERNEMEN

Opkomende markten bieden door hun snelle ontwikkeling in toenemende mate kansen voor Nederlandse export en investeringen. De Nederlandse overheid ondersteunt daarom met subsidies bedrijven welke plannen hebben om technologieƫn, kapitaalgoederen of diensten naar opkomende markten te exporteren.