Subsidieregeling verwijderen asbestdaken

De Subsidieregeling verwijderen asbestdaken richt zich op particulieren, (agrarische) bedrijven, non-profit organisaties en overheden die door een gecertificeerd bedrijf een asbestdak willen laten verwijderen en hier zelf de rekening voor betalen. De subsidie bedraagt € 4,50 per m2 verwijderd asbestdak met een maximum van €25.000 per adres. De regeling heeft een looptijd tot en met 31 december 2019. Een aanvraag kan ingediend worden binnen een termijn van zes maanden na de verwijdering van het asbestdak. Voor 2016 is een budget van €10 miljoen beschikbaar. Per jaar wordt een subsidieplafond bekendgemaakt. Indien een aanvraag tijdig wordt ingediend, maar het subsidieplafond is reeds bereikt, verschuift de datum van ontvangst naar 1 januari in het daaropvolgende kalenderjaar. Het budget voor dit jaar is echter momenteel nog niet uitgeput.