Subsidieregeling praktijkleren gehandhaafd tot 2023

De Subsidieregeling praktijkleren blijft in ieder geval tot 2023 gehandhaafd. De Tweede Kamer heeft bij de begrotingsbehandeling van OCW ingestemd met een motie van de VVD die ervoor zorgt dat de regeling zal worden voortgezet.

Leer-werkbanen
VNO-NCW en MKB-Nederland hebben de afgelopen periode samen met aangesloten branches intensief gelobbyd voor behoud van de subsidieregeling praktijkleren in het mbo. Het schrappen van of het korten op de regeling zou tienduizenden leer-werkbanen gaan kosten, en met name in het midden- en kleinbedrijf. Voor kleinere bedrijven zijn de kosten voor een BBL-student – gemiddeld €12.000 per jaar – het moeilijkst op te brengen. De subsidie van maximaal €2.700 is een cruciale tegemoetkoming in de kosten van de begeleiding van mbo-studenten op de werkvloer door hiervoor getrainde praktijkbegeleiders, aldus de ondernemingsorganisaties.

‘Bedrijven die leerlingen intern opleiden zijn ontzettend belangrijk’, zegt ook VVD-Kamerlid El Yassini. ‘Leren doe je immers het snelste en beste op de werkvloer zelf. Omdat werkgevers hier een enorme investering in doen, in geld en tijd, vindt de VVD het belangrijk om bedrijven hierin tegemoet te komen. De subsidieregeling praktijkleren is zo’n tegemoetkoming.

Wilt u meer weten over het aanvragen van deze regeling? Neem dan contact met ons één van onze innovatieconsultants.