Subsidie voor woning- en bedrijfsoverval preventie

Bent u recentelijk slachtoffer geworden van een woning- of bedrijfsoverval? Ontvang nu tot € 1000,- subsidie op het nemen van preventieve maatregelen tegen nieuwe overvallen.

Met het oog op de toename van het aantal woning- en bedrijfsovervallen, heeft het Ministerie van Veiligheid en Justitie een nieuwe, tijdelijke subsidieregeling gepubliceerd: de Tijdelijke regeling stimulering preventieve maatregelen woning- en bedrijfsovervallen (OVERVAL). Justitie wil met de regeling bewoners en bedrijven stimuleren om preventieve maatregelen te treffen teneinde een nieuwe woning- of bedrijfsoverval te voorkomen. In aanmerking komen bewoner(s) van een woning, bedrijfseigenaren en filiaalhouders die slachtoffer zijn geworden van een woning- of bedrijfsoverval die in hun woning of bedrijfspand is gepleegd, en die preventieve maatregelen hebben genomen om een nieuwe overval te voorkomen.

De eenmalige subsidie bedraagt maximaal € 1000,-. Indienen kan doorlopend tot en met 30 juni 2019.

Wilt u meer weten over de OVERVAL regeling? Neem dan contact met ons op.