Subsidie energiebesparing eigen huis

Recentelijk is de subsidieregeling ‘Energiebesparing eigen huis’ gepubliceerd. Vanaf 15 september 2016 kunnen particuliere woning- en appartementseigenaren en verenigingen van eigenaren subsidie aanvragen indien zij twee of meer energiebesparende maatregelen nemen voor bestaande koopwoningen.

Subsidiabele maatregelen
• U komt in aanmerking voor subsidie indien u ten minste twee energiebesparende maatregelen neemt. Maatregelen die hiervoor in aanmerking komen zijn isolatie van dak, gevel, spouwmuur, vloer/bodem en het aanbrengen van hoogrendementsglas.
• Naast de bovengenoemde verplichte keuze, kunt u extra subsidie ontvangen op aanvullende maatregelen, zoals isolerende deuren en kozijnen.
• Indien u uw hele huis voorziet van een zeer energiezuinig pakket aan maatregelen, kunt u een bonus bovenop de subsidie ontvangen.

Subsidie aanvragen
Particuliere woningeigenaren kunnen een aanvraag doen voor deze subsidie wanneer de woning in hun eigendom is, en het huis tevens het hoofdverblijf is van de aanvrager, of dit wordt na de renovatie. Ook verenigingen van eigenaren, wooncoöperaties of woonverenigingen kunnen ook voor deze subsidie in aanmerking komen, mits ze over een geldige KvK-inschrijving beschikken.
Voorts kunt u nog subsidie ontvangen op maatwerkadvies en op het laten afsluiten van een energieprestatiegarantie. Het subsidiebedrag is afhankelijk van de te nemen maatregelen. Aanvragen voor de regeling Energiebesparing eigen huis kunnen worden ingediend tot en met 31 december 2018. Er is voor deze regeling €20,5 miljoen beschikbaar.
Bent u benieuwd welke maatregelen in aanmerking komen of wilt u meer weten of deze subsidieregeling? Neem dan contact met ons op.