SDE+ najaar openstelling 2018

Vanaf 2 oktober 2018 wordt de najaarsronde SDE+ (Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie) geopend. De SDE+ is een exploitatiesubsidie die gedurende maximaal 15 jaar het verschil tussen de kostprijs van groene en grijze energie vergoedt. Deze subsidie kent meerdere categorieën, waarvan de categorie zon-pv (zonnepanelen) de meest aangevraagde is. Net zoals de voorjaarsronde is het budget voor de eerste ronde van de SDE+ vastgesteld op € 6 miljard. De najaarsronde 2018 wordt ten opzichte van de voorjaarsronde 2018 wel op enkele punten gewijzigd. Zo gaat deze ronde langer open en worden de basisbedragen voor de verschillende categorieën zon-pv verlaagd.

De najaarsronde 2018 wordt opengesteld van 2 oktober tot 8 november, in fases van twee weken. Veel projecten hebben te maken met lange vergunningsprocedures, met deze verlengde indieningsperiode krijgen meer projecten de kans om een aanvraag tijdig in te dienen. De SDE+ is opgesteld in verschillende fases. Dit zijn drie aanvraagrondes waarin telkens een aanvraag voor een hoger subsidiebedrag gedaan kan worden. Wanneer er een hoger fasebedrag aangevraagd wordt resulteert dit in een hogere subsidie. Echter heeft een lager fasebedrag een aanzienlijk hogere kans van toekenning. In de eerste ronde kunnen aanvragen tot 9 cent/kWh ingediend worden, in de tweede en derde ronde volgen aanvragen tot respectievelijk 11 en 13 cent/kWh. De SDE+ regeling heeft een complexe aanvraagsystematiek waardoor het aangeraden wordt om de aanvraag op strategische momenten in te dienen.

Voor advies met betrekking tot de door ons vernomen beste aanvraagperiodes kunt u vrijblijvend contact met ons opnemen.