TOGS COVID-19 & NOW regeling

In Nederland worden veel bedrijven getroffen door de overheidsmaatregelen tegen het coronavirus. Jullie zullen vast al wel gehoord hebben van de TOGS COVID-19 (tegemoetkoming ondernemers getroffen sectoren). Via deze regeling kunnen ondernemingen van sectoren die het meest geraakt zijn door de kabinetsmaatregelen rond het coronavirus en schade lijden door noodgedwongen sluiting, de inperking van bijeenkomsten en/of het negatieve reisadvies buitenland een eenmalige tegemoetkoming van €4.000 ontvangen.

De tegemoetkoming is voor die ondernemers waarvan de hoofdactiviteit overeenkomt met een van de vastgestelde SBI-codes. De SBI-code bestaat uit 4 of 5 cijfers. Je bedrijf moet op 15 maart 2020 met deze hoofdactiviteit ingeschreven staan in het Handelsregister van KVK.

Je hebt 3 maanden om de tegemoetkoming aan te vragen. Dit kan vanaf vrijdag 27 maart 2020 16:30 uur t/m vrijdag 26 juni 17:00 uur.

Om voor de tegemoetkoming in aanmerking te komen, moet je voldoen aan een aantal voorwaarden.

Naast de TOGS COVID-19 is er ook de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) in het leven geroepen voor werkgevers met ten minste 20% omzetverlies vanwege de uitbraak van het coronavirus.

De NOW is bedoeld om werkgevers die te maken hebben met omzetverlies tegemoet te komen. Hierdoor kunnen werkgevers hun werknemers met een vast en met een flexibel contract doorbetalen. De NOW komt in plaats van de regeling voor werktijdverkorting. De regeling werktijdverkorting is dus gestopt. De NOW-regeling mag gecombineerd worden met de WBSO-regeling. Zo ontvang je vanuit de NOW een tegemoetkoming in de loonkosten en met de WBSO een tegemoetkoming in de af te dragen loonheffing. 

Als je gebruikt wilt maken van de noodmaatregel, dan gelden de volgende voorwaarden:

  • Je mag geen ontslag om bedrijfseconomische redenen aanvragen voor je werknemers, in de periode waarover je de tegemoetkoming ontvangt. 
  • Je verwacht ten minste 20% omzetverlies.
  • Het gaat om omzetverlies vanaf 1 maart 2020. 

Heb je vragen over de regelingen of hulp nodig bij het aanvragen, neem dan gerust contact met ons op.