SLIM-Regeling in het kort

De SLIM-regeling heeft als doel om leren en ontwikkelen te stimuleren binnen het mkb en specifiek in grootbedrijven in de landbouw-, horeca- of recreatiesectoren.

Investeert uw organisatie in leren en ontwikkelen van de medewerkers of wordt u als consultant, bedrijfscoach of HR-adviseur door organisaties ingehuurd om leren en ontwikkelen te bevorderen? Mogelijk komt uw organisatie of uw client in aanmerking voor subsidieregeling SLIM.

SLIM-Regeling 

De Stimuleringsregeling voor leren en ontwikkelen in mkb-ondernemingen (SLIM-regeling), stimuleert leren en ontwikkelen binnen het mkb en specifiek in grootbedrijven binnen de sectoren landbouw-, horeca- of recreatie.

Subsidie kan worden verstrekt voor het bekostigen van de volgende activiteiten:

A. de doorlichting van de onderneming uitmondend in een opleidings- of ontwikkelplan gericht op het inzichtelijk maken van de scholingsbehoefte vanuit het perspectief van de onderneming;

B. het verkrijgen van loopbaan- of ontwikkeladviezen ten behoeve van werkenden in de onderneming, of in geval van een samenwerkingsverband werkenden in andere mkb-ondernemingen;

C. het ondersteunen en begeleiden bij het ontwikkelen of invoeren van een methode in de onderneming die werkenden in de onderneming stimuleert hun kennis, vaardigheden en beroepshouding verder te ontwikkelen tijdens het werk; of

D. het gedurende enige tijd bieden van praktijkleerplaatsen ten behoeve van een beroepsopleiding of een deel daarvan in de derde leerweg bij een erkend leerbedrijf.

In aanmerking komen alle mkb-ondernemingen. Grootbedrijven komen in aanmerking, mits dit bedrijven zijn uit de landbouw-, horeca- of recreatiesectoren.

Subsidiebedrag

De maximale subsidie voor mkb-ondernemingen bedraagt € 24.999. Voor samenwerkingsverbanden is het maximum subsidiebedrag € 500.000 (waarbij geen enkele partij van het samenwerkingsverband aanspraak kan maken op € 200.000 of meer) en voor grootbedrijven is de maximale subsidie € 200.000. Voor landbouwbedrijven bedraagt de subsidie in alle gevallen maximaal € 20.000. Naast eigen loonkosten, mogen binnen de SLIM-regeling ook de kosten van een externe adviseur meegenomen worden.

De subsidie voor onderdelen A, B en C bedraagt maximaal 80% van de subsidiabele kosten (voor een kleine onderneming) en 60% van de subsidiabele kosten (voor een middelgrote onderneming, samenwerkingsverband of grootbedrijf in de landbouw- horeca- of recreatiesector). De subsidie voor onderdeel D is een tegemoetkoming in de kosten die een ondernemer voor dit doel maakt. De subsidiabele vergoeding wordt verleend naar rato van het aantal weken dat de leerling, deelnemer of student bij de beroepspraktijkvorming aanwezig is geweest, met een maximum van 40 weken en € 2.700 per jaar.

David Altenburg

Innovatieconsultant

Neem contact met ons op

  Boonstoppel Subsidie Advies B.V.

  Kerkeland 9c (pand Waalstaete)
  Postbus 139
  6650 AC Druten

  0487 51 33 30
  info@boonstoppel.org