ISDE in het kort

Een financiële bijdrage bestemd voor installaties die hernieuwbare warmte stimuleren zoals zonneboilers en warmtepompen met een klein vermogen.

Met de Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE) wil de overheid de aanschaf van kleinschalige installaties voor de productie van hernieuwbare warmte stimuleren. Installaties die voor subsidie in aanmerking komen zijn zonneboilers en warmtepompen met een klein vermogen.

Zowel zakelijke als particuliere gebruikers kunnen voor subsidie in aanmerking komen. De subsidie vergoedt een deel van de aanschafkosten van het apparaat. Het subsidiebedrag hangt af van het type apparaat en het vermogen. De subsidiehoogte bedraagt om en nabij 20% van de investeringskosten. Per apparaatcategorie houdt de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland een apparatenlijst met subsidiabele apparaten bij. De apparatenlijsten worden voortdurend geactualiseerd.

In 2020 kunnen aanvragen het hele jaar ingediend worden. Er is dit jaar € 100 miljoen beschikbaar voor deze regeling.

Bent u voornemens te investeren in een zonneboiler of warmtepomp? Neemt u dan tijdig contact met ons op. Wij controleren of het apparaat voor subsidie in aanmerking komt. Vervolgens kunnen wij u helpen bij het verzilveren van deze subsidiekans.

Roderigh Rohling

Innovatieconsultant

Neem contact met ons op

Boonstoppel Subsidie Advies B.V.

Kerkeland 9c (pand Waalstaete)
Postbus 139
6650 AC Druten

0487 51 33 30
info@boonstoppel.org