ISDE in het kort

Een financiële bijdrage bestemd voor installaties die hernieuwbare warmte stimuleren zoals zonneboilers en warmtepompen met een klein vermogen. Daarnaast is er ook subsidie beschikbaar voor kleinschalige windturbines, zonnepanelen, aansluiting op het warmtenet en isolatie.

Met de Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE) wil de overheid de aanschaf van kleinschalige installaties voor de productie van hernieuwbare warmte stimuleren. Installaties die voor subsidie in aanmerking komen zijn zonnepanelen, zonneboilers en warmtepompen met een klein vermogen. Ook bij de aanschaf van windturbines, aansluiting op het warmtenet en isolatie is het mogelijk om een deel van de investeringskosten terug te krijgen.

Zowel zakelijke als particuliere gebruikers kunnen voor subsidie in aanmerking komen. De subsidie vergoedt een deel van de aanschafkosten van het apparaat. Het subsidiebedrag hangt af van het type apparaat en het vermogen. De subsidiehoogte bedraagt om en nabij 20% van de investeringskosten. Per apparaatcategorie houdt de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland een apparatenlijst met subsidiabele apparaten bij. De apparatenlijsten worden voortdurend geactualiseerd.

Bent u voornemens te investeren in duurzame energie en energiebesparing? Neemt u dan tijdig contact met ons op. Wij controleren of het apparaat voor subsidie in aanmerking komt. Vervolgens kunnen wij u helpen bij het verzilveren van deze subsidiekans.

Koen Lammers

Innovatieconsultant

Neem contact met ons op

  Boonstoppel Subsidie Advies B.V.

  Kerkeland 9c (pand Waalstaete)
  Postbus 139
  6650 AC Druten

  0487 51 33 30
  info@boonstoppel.org