Noordelijke provincies kondigen innovatiesubsidies aan

Het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN) heeft alvast een ‘sneak preview’ gepubliceerd over de in 2020 aan te vragen innovatiesubsidies. Zo wordt vanaf 1 april de subsidieregeling Versneller Innovatieve Ambities (VIA) voor het innovatieve mkb uit de provincies Drenthe, Friesland en Groningen opengesteld. Er kunnen weer aanvragen worden ingediend voor subsidie-instrumenten vanuit het Economic Board Groningen, de EBG-regelingen.

De subsidieregeling Versneller Innovatieve Ambities (VIA) kent drie subsidie-instrumenten:

  • VIA 2020 Ontwikkelingsprojecten;
  • VIA 2020 Organisatie-innovatie;
  • VIA 2020 Softwareontwikkeling.

Het VIA Ontwikkelingsproject is een cash R&D subsidie die max. 35% (50% in geval van een samenwerking) van de subsidiabele kosten vergoedt voor de ontwikkeling van voor de ondernemer technisch nieuwe producten, processen of diensten met een maximale subsidie van € 100.000. De VIA Organisatie-innovatie vergoedt 50% van de subsidiabele kosten voor het inschakelen van een onafhankelijke deskundige bij het ontwikkelen en implementeren van een nieuwe manier van organiseren, een nieuw verdienmodel of een samenwerking met andere partijen met een maximum van € 12.500. Met de VIA Softwareontwikkeling kunnen ondernemers een subsidie ontvangen op het (laten) ontwikkelen van technisch nieuwe software. De subsidie bedraagt 35% van de subsidiabele kosten met een minimale subsidie van € 10.000 en een maximale subsidie van € 50.000. De VIA-instrumenten kunnen enkel door mkb-ondernemingen uit Drenthe, Friesland en Groningen worden aangevraagd.

De EBG kent eveneens drie subsidie-instrumenten:

  • EBG AdviesregelinG provincie Groningen 2020 (EBGAG20);
  • EBG ArbeidsplaatsenregelinG provincie Groningen 2020 (EBGAPR20);
  • EBG InnovatieregelinG provincie Groningen 2020 (EBGIG20)

De EBG AdviesregelinG vergoedt 50% van de subsidiabele kosten (max. € 12.500) voor de inhuur van een externe deskundige voor diverse adviesactiviteiten op het gebied van bedrijfsvoortzetting- of overname. De EBG ArbeidsplaatsenregelinG is gericht op de stimulering van werkgelegen. De subsidie is tegemoetkoming op de loonkosten van de nieuwe medewerkers en bedraagt € 10.000 per gerealiseerde arbeidsplaats voor bedrijven met minder dan 10fte medewerkers en € 5.000 per arbeidsplaats bij bedrijven met meer dan 10 fte aan medewerkers. De maximale subsidie bedraagt € 50.000,-. Met de EBG InnovatieregelinG kan men een subsidie van max. € 50.000,- (50% van de subsidiabele kosten) ontvangen op de ontwikkeling van een technisch nieuw product, proces of procedé of een haalbaarheidsstudie naar de technische en economisch haalbaarheid van een voorgenomen innovatie. Aanvragen voor alle drie de regeling kunnen van 14 januari tot en met 31 december 2020 worden ingediend door mkb-ondernemers uit de gemeenten Het Hogeland, Midden-Groningen, Delfzijl, Appingedam, Loppersum, de voormalige gemeente Ten Boer en de dorpen Ezinge, Feerwerd, Garnwerd en Aduarderzijl.