Nieuwe subsidieregeling innovatie en verduurzaming stallen

In de veehouderij zorgt uitstoot van bepaalde stoffen uit stallen, zoals ammoniak en fijnstof, voor negatieve effecten op de volksgezondheid, milieu- en natuurkwaliteit en het klimaat. Daarom heeft het kabinet een nieuwe tweezijdige subsidieregeling gepubliceerd met als doel de ontwikkeling en de uitrol van integrale, brongerichte emissiereducerende maatregelen te stimuleren. De subsidie zal zich enerzijds richten op een innovatiemodule die veehouders kunnen aanvragen wanneer zij een nieuw idee hebben voor een techniek of managementmaatregel in de stal. Met deze module kan de boer zijn/haar idee ontwikkelen, testen en gaan gebruiken. Anderzijds zal de subsidie bestaan uit een investeringsmodule die zich richt op de verdere uitrol en het gebruik van bewezen innovaties. Deze zullen op een lijst van bewezen technieken verschijnen. De kaders van deze investeringsmodule moeten nog gepubliceerd worden.

Subsidie voor de innovatiemodule kan aangevraagd worden door een samenwerkingsverband bestaande uit minimaal één onderzoeksorganisatie, één veehouderijonderneming en eventueel andere ondernemingen. De veehouderijonderneming dient een potentiële eindgebruiker van de investeringen of managementmaatregelen te zijn. Het maximum subsidiebedrag bedraagt € 1,7 miljoen, afhankelijk van de maatregelen, ondernemingen en fase waarin de innovatie zich bevindt.

De innovatiemodule komt als eerst beschikbaar en gaat trapsgewijs per (dierlijke) sector open. De varkens-, melkgeiten, melkvee- en vleeskalverhouderij kunnen als eerste gebruikmaken van de subsidies voor innovatie. Deze module is voor het eerst op 25 mei 2020 opengegaan voor inschrijving en sluit op 15 juli 2020. De investeringsmodule opent naar verwachting begin juli. De pluimveehouderij komt als eerst in aanmerking voor deze module. Beide modules worden tot en met 2024 twee keer per jaar opengesteld.