Nieuwe subsidieoproep ‘Nationale Sportinnovatorprijs 2019 – Van Prestatie naar plezier’

ZonMW heeft een nieuwe oproep binnen het programma Sportinnovator gepubliceerd. Met de Sportinnovatorprijs 2019 kan een subsidie van maximaal € 50.000,- worden ontvangen op de ontwikkeling van innovatieve producten, processen of werkwijzen. Deze ontwikkelingen moeten bijdragen aan een positieve sportcultuur op sportverenigingen, gericht op ouders van jeugd tot en met 12 jaar. Daarmee wil men de overgang van prestatiecultuur naar een positieve sportcultuur voor de jeugd bevorderen. Daarbij dient het te gaan om sociale innovaties die nodig zijn om bewustzijn te creëren en gedragsverandering teweeg te brengen bij ouders, zodat het plezier in de sport bij de jeugd wordt vergroot. Een project bestaat uit drie onderdelen, te weten:

  1. (Door)ontwikkeling en uitvoering van een innovatie, waarbij de uitvoering ten minste gedurende één sportseizoen bij minimaal drie sportverenigingen loopt;
  2. Evaluatie van de uitvoering van de innovatie door een onafhankelijke partij, zoals een kennisinstelling of onderzoeksbureau;
  3. Verspreiding van de binnen het project opgedane kennis ten behoeve van andere verenigingen en intermediairs.

De aanvraag kan worden ingediend door een samenwerkingsverband van ten minste drie sportverenigingen en één onafhankelijke partij voor de evaluatie, waarbij de penvoerder een Nederlands rechtspersoon is. Voor de Nationale Sportinnovator Prijs 2019 is in totaal een bedrag van €250.000 beschikbaar. Het samenwerkingsverband dient ten minste 15% van de totale projectkosten te cofinancieren (in cash of in kind). Aanvragen kunnen tot en met 2 juli 2019 (14.00 uur) worden ingediend.

Wilt u meer informatie, of bent u voornemens gebruik te maken van deze regeling? Neem dan contact op met één van onze adviseurs.