ISDE-subsidie op pelletkachels en biomassaketels verdwijnt

De Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE) biedt huishoudens en zakelijke gebruikers een tegemoetkoming in de aanschaf van duurzame kleinschalige warmteopties zoals zonneboilers en warmtepompen. Met ingang van 1 januari 2020 krijgen huishoudens en kleine bedrijven echter geen ISDE-subsidie meer bij de aanschaf van een pelletkachel of een biomassaketel. De apparaten stoten weliswaar minder CO2 uit dan gasinstallaties, maar uit een evaluatie van SEO Economisch Onderzoek blijkt dat dat niet opweegt tegen de negatieve effecten van de koolmonoxide, het fijnstof en de stikstof die ze ook uitstoten, schrijft minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat in een brief aan de Tweede Kamer.

De ISDE-regeling, waarmee bijvoorbeeld nog wel warmtepompen en zonneboilers worden gesubsidieerd, wordt overigens wel verlengd tot 2030. Om nog meer geïnteresseerden de kans te geven om de kleinschalige warmte te verduurzamen heeft het kabinet het budget van de regeling voor 2019 verhoogd naar € 160 miljoen. Hiermee wordt op korte termijn nog extra hernieuwbare energie gerealiseerd.