De Groeiversneller Zon

Voor bedrijven uit de provincie Gelderland met een SDE+ beschikking is het nu mogelijk om de Groeiversneller Zon aan te vragen. Met de Groeiversneller Zon van Oost NL kunnen bedrijven of instellingen een voucher ontvangen voor de inhuur van advies voor het verzilveren van de SDE+ beschikking. De omvang van een voucher Zon dekt 50% van de ondersteuningskosten tot maximaal €5.000,- (exclusief BTW).

Het ingehuurde advies kan betrekking hebben op:

  • Algemene begeleiding, om je te helpen de stappen te zetten die nodig zijn tot aan realisatie van de productie-installatie, zoals bijvoorbeeld het opvragen en vergelijken van verschillende offertes van leveranciers/installateurs van zonnesystemen.
  • Technisch advies, bijvoorbeeld met betrekking tot de dakbelasting of de aansluiting op het elektriciteitsnet.
  • Financieel advies, bijvoorbeeld bij de keuze voor koop, huur of lease of het zoeken van financiering.

Gaat u elektriciteit produceren? Vanaf SDE+-najaar 2019 geldt een aanvullende voorwaarde voor elektriciteitsproducenten. Wilt een aanvraag indienen, dan moet u een transportindicatie van de netbeheerder meesturen. Daaruit moet blijken dat de transportcapaciteit beschikbaar is voor de locatie waarvoor u de subsidie aanvraagt. Binnenkort wordt de regeling waarin dit is bepaald, gepubliceerd. Uw netbeheerder (Coteq, Enduris, Enexis, Liander, Rendo, Stedin, Tennet of Weslandinfra) verzorgt de transportindicatie. Weet u niet wie uw netbeheerder is? Doe de check op www.eancodeboek.nl.

Wanneer je advies wilt voor het verzilveren van de SDE+ beschikking kun je gebruikmaken van de expertise die onze partner YES Energie Advies aanbiedt. Zij zorgen voor een correcte afwikkeling van de subsidie en begeleiden je bij de plaatsing van de PV-installatie. Yes ontzorgt bijvoorbeeld met een verzekeringscheck en het uitvoeren van berekeningen voor jouw netbeheerder.

Wilt u meer informatie, of bent u voornemens gebruik te maken van deze regeling? Neem dan contact op met één van onze adviseurs.