Nieuwe openstelling Duurzame inzetbaarheid

Vanaf 12 november 2018 is het weer mogelijk voor bedrijven en instellingen om subsidie aan te vragen om mensen langer en productief aan het werk te houden en in te zetten op leeftijdsbewust personeelsbeleid. De regeling subsidieert de advieskosten van een externe (HR-)adviseur.

Regeling
Met de subsidie ‘Duurzame Inzetbaarheid bedrijven/instellingen van het Europees Sociaal Fonds (ESF 2014-2020)’ krijgt u een steuntje in de rug voor een activiteit om de duurzame inzetbaarheid te verhogen. Een project dient een bijdrage te leveren aan het bevorderen van gezond, productief en competent werken van indiensttreding tot aan pensionering en is gericht op één of meerdere van onderstaande thema’s of activiteiten:

  • het bevorderen van gezond en veilig werken, waaronder een gezondere levensstijl en het terugdringen van werkstress;
  • het bevorderen van een leercultuur voor werknemers;
  • het stimuleren van interne en externe mobiliteit van werknemers, waaronder het begeleiden van individuele ambities en ondernemerschap;
  • het bevorderen van een flexibele werkcultuur met oog op het beter kunnen combineren van arbeid en zorg;

Alle bedrijven en instellingen die ten minste twee werknemers in dienst hebben komen in aanmerking voor de regeling. In aanmerking komen de advieskosten van een externe adviseur, onder de voorwaarde dat deze ten minste € 12.000,- bedragen.

Subsidiebedrag en voorwaarden
De subsidie bedraagt maximaal 50% van de subsidiabele kosten tot een maximumbedrag van
€ 12.500,-. Voor de berekening van de subsidie wordt het uurtarief van de ingehuurde adviseur vastgesteld op maximaal € 100,– exclusief btw. Voor subsidie komen enkel in aanmerking de kosten van de daadwerkelijk door de adviseur gerealiseerde uren voor ten minste een van volgende activiteiten:

  • het opstellen van een advies met een implementatieplan;
  • het begeleiden bij het implementeren van een advies.

Indienperiode
De nieuwe aanvraagperiode begint op 12 november om 09.00 uur en eindigt op 16 november om 17.00 uur. Aanvragen zullen op basis van ‘first come, first serve’ worden behandeld, dus wees er snel bij! De verwachting is namelijk dat het subsidieplafond op 12 november al gelijk wordt bereikt.

Wilt u meer informatie over ESF Duurzame Inzetbaarheid, of bent u voornemens gebruik te maken van deze regeling? Neem dan contact op met één van onze adviseurs.