Minder bedrijven maken gebruik van WBSO

Er zijn minder bedrijven gebruik gaan maken van de WBSO. Dit blijkt uit de jaarrapportage ‘Focus op research and development – de WBSO in 2017’ van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. In 2017 kregen in totaal 21.265 Nederlandse bedrijven – waarvan 97% mkb’ers – een WBSO-toekenning (gezamenlijk voordeel van zo’n € 1,2 miljard). Ten opzichte van 2016 is het aantal bedrijven dat gebruikmaakt van de WBSO echter met 5% afgenomen. EZK noemt als verklaring hiervoor dat bedrijven vanwege de economische groei minder tijd aan R&D besteden en zich meer bezighouden met de reguliere werkzaamheden. Met name het teruggelopen aantal goedgekeurde softwareprojecten valt op.

Lees meer
Innovatieve bedrijven kunnen met de populaire WBSO-regeling een deel van de loonkosten en overige kosten en uitgaven voor onderzoek en ontwikkeling verlagen. De WBSO kent daarbij twee projectvormen: ontwikkelingsprojecten en projecten die in het teken staan van technisch wetenschappelijk onderzoek. Veruit de meeste projecten (96%) betroffen ontwikkelingsprojecten van technisch nieuwe producten, productieprocessen of software. Sinds de aanscherping van de definitie ‘technisch nieuwe programmatuur’ in 2016 worden softwareprojecten vaker afgewezen. Mogelijk is de motivatie bij IT-bedrijven om WBSO aan te vragen daardoor afgenomen. Bestond in 2016 nog 19% van de toegekende projecten uit softwareprojecten, in 2017 was dat nog maar 16%.

Tip
Om in te schatten of een programmatuurproject in aanmerking komt voor de WBSO, kun je vrijblijvend contact met ons opnemen. Daarnaast helpt het om de aanvraag voor softwareprojecten op te stellen in samenspraak met een programmeur. De aanvraag staat of valt met de wijze waarop de softwaretechnische knelpunten zijn omschreven.