DHI opent op 27 februari 2017

Op 27 februari opent de eerste tenderronde van 2017 van de DHI-regeling (demonstratieprojecten, haalbaarheidsstudies en investeringsvoorbereidingsstudies). Aanvragen kunnen binnen zes weken na deze openstellingsdatum worden ingediend.

Ten opzichte van eerdere openstellingen van deze regeling is de belangrijkste wijziging dat projecten in alle landen (behalve in Nederland en in sanctielanden) in aanmerking kunnen komen voor subsidie. Voorheen was DHI-subsidie specifiek bedoeld voor opkomende markten en ontwikkelingslanden.

Een andere belangrijke wijziging is dat aanvragers eerst een quickscan in moet dienen bij de subsidieverstrekker (RVO). De quickscan bestaat uit een korte samenvatting van het project. Op basis hiervan geeft de RVO een eerste advies of het project kans maakt op subsidie. Vanwege de beoordelingstermijn van deze quickscan van circa twee weken, is het aan te raden deze zo spoedig mogelijk in te dienen, zodat er voldoende tijd overblijft om een volledig projectplan met een sterke business case op te stellen.

Het totale budget van deze tenderronde bedraagt € 5,75 miljoen, waarvan € 2 miljoen gereserveerd is voor ontwikkelingslanden, en € 3,75 miljoen voor opkomende markten en ontwikkelde landen. In de zomer van 2017 zal er een tweede openstellingsronde komen van de DHI-regeling. Details hierover worden later bekendgemaakt.