Zes miljard euro voor SDE+ in voorjaarsronde 2018

Net zoals afgelopen jaar is het budget voor de eerste ronde van de SDE+ (Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie) vastgesteld op € 6 miljard. Deze regeling is een exploitatiesubsidie die gedurende maximaal 15 jaar het verschil tussen de kostprijs van fossiele en duurzame energie vergoedt. Deze subsidie kent meerdere categorieën, waarvan de categorie zon-pv (zonnepanelen) de meest aangevraagde is. De hoogte van het subsidiebedrag hangt onder meer af van de categorie en het vermogen van de installatie.

De voorjaarsronde bestaat uit drie aanvraagrondes, waarin telkens een aanvraag voor een hoger subsidiebedrag per opgewekte kilowattuur gedaan kan worden. Een hoger fasebedrag resulteert in een hogere subsidie, maar een lager fasebedrag heeft een aanzienlijk hogere kans op toekenning. In de eerste ronde kunnen aanvragen tot 9 cent/kWh ingediend worden, in de tweede en derde ronde volgen aanvragen tot respectievelijk 11 en 13 cent/kWh. Aanvragen voor de SDE+ kunnen worden ingediend in de periode 13 maart tot en met 5 april 2018. De SDE+ dient aangevraagd te worden voordat een productie-installatie in gebruik genomen wordt. Vanwege de complexe en strategische aanvraagmethodiek raden wij aan een consultant te raadplegen voor projecten die hiervoor in aanmerking komen. Wil jouw organisatie in 2018 ook groener ondernemen en denken jullie daarom aan het investeren in zonnepanelen? Met de SDE+ kun je, bovenop het energievoordeel, binnen 15 jaar nagenoeg het gehele investeringsbedrag terugverdienen!