Wijziging en nieuwe openstelling regeling Energie-efficiëntie glastuinbouw

De regeling Energie-efficiëntie glastuinbouw betreft een subsidie waarmee glastuinbouwers, en samenwerkingsverbanden van glastuinbouwers, kunnen investeren in energie-efficiëntie. Voor deze regeling is er een budget van € 9,2 miljoen beschikbaar gesteld.

Met de regeling die tot nu toe bekend stond onder de naam “Energie-efficiëntie en hernieuwbare energie glastuinbouw” wordt energiebesparing en CO2-emissiereductie in de glastuinbouw aangejaagd. Om dit te stimuleren kan subsidie aangevraagd worden voor:

  • Een tweede energiescherm
  • Aansluiting op een warmtenetwerk of -cluster
  • Aansluiting op een biogas- of koostofdioxidenetwerk of -cluster
  • Een luchtbehandelingssysteem

Hierbij is het van belang dat er voor het indienen van de aanvraag een overeenkomst gesloten is met de leverancier. Daarnaast mag er nog geen aanbetaling aan de installateur zijn gedaan en mogen de kosten pas vanaf de startdatum, welke doorgegeven is bij de aanvraag, van het project gemaakt worden.

Een belangrijke voorwaarde is dat aanvrager de Gecombineerde opgave 2018, inclusief de emissieaangifte CO2, ingediend heeft.

Het subsidiebedrag
De subsidie bedraagt 25% van de kosten die gemaakt zijn voor de aanschaf en installatie van nieuwe machines en apparatuur, en varieert van minimaal € 5.000 tot maximaal € 187.500. De hoogte van de kosten van een tweede energiescherm zijn tevens afhankelijk van het aantal vierkante meter geïnstalleerd kasoppervlak.

  • De subsidie voor een tweede energiescherm bedraagt maximaal € 150.000 per glastuinbouwonderneming of glastuinbouwonderneming die deelneemt aan een samenwerkingsverband.
  • Voor de fysieke aansluiting op een warmtenetwerk of -cluster bedraagt de subsidie maximaal € 150.000;
  • Voor de fysieke aansluiting op een biogas- of kooldioxide-netwerk of -cluster bedraagt de subsidie maximaal € 50.000;
  • Voor een luchtbehandelingssysteem waarmee energiezuinig kaslucht wordt ontvochtigd kan maximaal een subsidie € 187.500 ontvangen worden.

Aanvraagperiode
Aanvragen kunnen van 16 oktober tot en met 9 november 2018 worden ingediend. Dit budget wordt verdeeld op volgorde van binnenkomst van de aanvragen.

Wilt u meer weten over het aanvragen van deze regeling? Neem dan contact met ons één van onze innovatieconsultants.