Voucherregeling ondernemerschap Flevoland open voor aanvragen

Het doel van de regeling is het ondersteunen en versterken van ondernemerschap van het midden- en kleinbedrijf (mkb) met de potentie en de ambitie om te groeien in Flevoland.

Vanuit de regeling kunnen vouchers worden verstrekt die ondernemers een financiële tegemoetkoming bieden bij het inschakelen van externe deskundigheid bij het vertalen van de groeiambitie in een goede strategie en/of het managen van de transformatie die leidt tot meer omzet en/of werk.

 Typen vouchers;

  • Voucher kennis & expertise: inhuur van kennis, kunde en/of faciliteiten gericht op haalbaarheid, business development, investment readiness of versnelling van (nieuwe) bedrijfsactiviteiten;
  • Voucher persoonlijke ontwikkeling: coaching en scholing gericht op de persoonlijke ontwikkeling van de ondernemer;
  • Voucher bedrijfsscholingsscan: uitvoering van een scan gericht op het behoud van arbeidsvitaliteit van medewerkers in relatie tot de ambities van de onderneming.

De maximale subsidie bedraagt 50% van de subsidiabele kosten met een maximum van € 15.000,- voor de voucher kennis & expertise en een maximum van € 5000,- voor de voucher persoonlijke ontwikkeling en de voucher bedrijfsscholingsscan. Een ondernemer kan van alle typen vouchers gebruik maken en mag meerdere keren een voucher van eenzelfde type aanvragen totdat het maximumbedrag van dat type voucher is bereikt.

In totaal is er voor de regeling tot en met 2020 een budget van € 2,2 miljoen beschikbaar, waarvan    € 200.000 voor de voucher bedrijfsscholingsscan en € 2 miljoen voor de voucher kennis & expertise en/of de voucher persoonlijke ontwikkeling.

Bij interesse kunt u voor meer informatie terecht bij één van onze innovatieconsultants.