Voucherregeling MKB Fryslân gaat opnieuw open in 2019

De Friese Gedeputeerde Staten hebben besloten om de Voucherregeling MKB Fryslân in 2019 opnieuw open te stellen en hiervoor € 900.000 uit te trekken.

Doel
De subsidieregeling heeft als doel innovatie, bedrijfsontwikkeling en/of strategisch HR te stimuleren bij mkb ondernemers in provincie Fryslân, waarbij de effecten van het te subsidiëren project direct neerslaan in provincie Fryslân.

Doelgroep
Subsidie wordt verstrekt aan een mkb-onderneming die op het moment van aanvragen een vestiging heeft in de provincie Fryslân en daar ondernemingsactiviteiten uitvoert.

Subsidiabele activiteit
Subsidie wordt verstrekt voor activiteiten die zien op:

  1. bedrijfsontwikkeling: het opstellen van een financieringsplan, procesoptimalisatieplan of bedrijfsplan;
  2. innovatie-advies: het inwinnen van advies ten behoeve van voor de onderneming nieuwe kennis met betrekking tot nieuwe producten, productieprocessen of diensten, of de vernieuwing daarvan;
  3. het opstellen van een strategisch HR beleidsplan en/of de implementatie hiervan;
  4. deskundigheidsbevordering bij medewerkers met HR taken en/of medewerkers die HR taken gaan uitvoeren, niet zijnde professionele HR functionarissen.

Aanvraagperiode
De aanvraagperiode loopt van 1 januari 2019 tot en met 31 december 2019.

Budget
Van het totaalbudget voor deze aanvraagperiode is € 600.000 beschikbaar voor de onderwerpen Innovatie en Bedrijfsontwikkeling en € 300.000 voor Strategisch HR.

Wilt u meer weten over het aanvragen van deze regeling? Neem dan contact met ons één van onze innovatieconsultants.