Versneller Innovatieve Ambities (VIA 2017)

Innovatieve ondernemers in de noordelijke provincies (Drenthe, Groningen en Friesland) kunnen vanaf nu subsidie aanvragen voor ontwikkelingen met een maatschappelijk belang. Met de regeling Versneller Innovatieve Ambities (VIA 2017) kan tot wel € 100.000 subsidie worden ontvangen. Subsidie kan bijvoorbeeld worden aangevraagd voor loon- of materiaalkosten voor nieuwe producten, of voor de inhuur van expertise voor innovatieve diensten.

Binnen VIA 2017 wordt onderscheid gemaakt tussen projecten gericht op de koolstofarme economie, en tussen projecten gericht op valorisatie en innovatie. Subsidie kan worden aangevraagd door individuele mkb-ondernemingen, maar ook door samenwerkingsverbanden met meerdere ondernemers. Individuele aanvragers kunnen tot 35% subsidie ontvangen; en samenwerkingsverbanden maximaal 50%.

In totaal is € 5,5 miljoen beschikbaar gesteld. Het loket sluit zodra alle subsidie is vergeven. Het is dus aan te raden de subsidie op tijd in te dienen. Boonstoppel kan u helpen met het opstellen van het projectplan.

Bent u geïnteresseerd in VIA 2017? Neem dan contact op met één van onze adviseurs.