Boonstoppel Subsidie Advies heeft succesvol een nieuwe ISO 9001:2015 certificering behaald

ISO 9001:2015 is de internationale norm voor een gecertificeerd kwaliteitsmanagementsysteem. Een externe, onafhankelijk auditor van het Nederlands Certificatie Instituut (NCI) heeft getoetst of Boonstoppel voldoet aan de internationale kwaliteitseisen. Hierbij kwamen zowel de intern als extern gerichte processen van de organisatie aan bod.

De succesvolle certificering op basis van ISO 9001:2015 betekent dat Boonstoppel een kwalitatief goede dienstverlening levert, maar ook dat de organisatie continue streeft naar verbetering van haar dienstverlening door middel van een nauwkeurig opgezet managementsysteem. Dit systeem is ontwikkeld vanuit een contextuele analyse met speciale aandacht voor risicomanagement. Hierbij wordt rekening gehouden met alle stakeholders waarbij belangrijke kernwaarden van de organisatie als klantgerichtheid en betrokkenheid ingebed blijven in de dagelijkse dienstverlening en werkprocessen.

Het team van Boonstoppel is uiteraard trots dat het de certificering succesvol heeft doorlopen!