Gemeenten

Het Europees Sociaal Fonds (ESF) biedt jaarlijks subsidie aan voor het terugdringen van jeugdwerkloosheid en de arbeidsinpassing van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Daarnaast is een deel van het beschikbare subsidiebudget bestemd voor (ex-)leerlingen van het voortgezet speciaal onderwijs en het praktijkonderwijs.

Het thema ESF 2014-2020 Actieve Inclusie kan opgedeeld worden in twee takken, te weten ESF voor PRO/VSO en ESF voor Gemeenten.

Voor de periode 2014-2020 heeft het ESF subsidie beschikbaar gesteld voor gemeenten met betrekking tot de actieve inclusie van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Het is mogelijk voor deze gemeenten om via de centrumgemeente van de arbeidsmarktregio subsidie aan te vragen met betrekking tot de volgende activiteiten:

  • Verstrekken van startersbeurzen
  • Inzetten van plaatsingsubsidies
  • Het geven van taaltrainingen
  • Activeringstrajecten gericht op werk
  • Uitvoeren van re-ïntegratietrajecten
  • Het verstrekken van loonkostensubsidies

Het project moet gericht zijn op de arbeidsinpassing van doelgroepen zoals 55-plussers met een uitkering van gemeente of UWV, niet-uitkeringsontvangers, jongeren tot 28 jaar, werklozen die langer dan 6 maanden een uitkering hebben en arbeidsbelemmerden.

Aanvragen kunnen worden ingediend bij het Agentschap SZW door de centrumgemeenten van de 35 Arbeidsmarktregio’s.

Onder de subsidiabele kosten vallen de loonkosten van het personeel, kosten voor de coördinatie en administratie van het project en externe kosten. De loonkosten van het personeel worden ter dekking verhoogd met een opslag van 40%. Bij interesse in deze regeling neem contact op met één van onze subsidieadviseurs.

Neem contact met ons op


Gelieve dit veld leeg te laten.

Boonstoppel Subsidie Advies B.V.

Klepperheide 29
Postbus 139
6650 AC Druten

0487 51 33 30
info@boonstoppel.org