Subsidies voor Europees Social Fonds

Innovatieve bedrijven zijn goed voor de Nederlandse economie. De ontwikkeling van nieuwe producten en programmatuur wordt daarom door verschillende subsidieregelingen financieel ondersteund. De subsidiabele activiteiten en investeringen op het gebied van innovatie hebben voornamelijk betrekking op kosten die voortkomen uit de ontwikkeling van prototypes. Bij nationale en/of internationale samenwerking met andere bedrijven in innovatieve projecten zijn er meer mogelijkheden.

Boonstoppel Subsidie Advies

ESF

Voor de periode 2014-2020 heeft het Europees Sociaal Fonds (ESF) subsidie beschikbaar gesteld voor gemeenten met betrekking tot de actieve inclusie van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Interesse? Lees snel verder.

Boonstoppel Subsidie Advies

PRO/VSO

Voor de periode 2014-2020 heeft het ESF subsidie beschikbaar gesteld voor het Voortgezet Speciaal Onderwijs en voor Praktijkonderwijs. Bekijk hier het subsidieproces en welke leerlingen hiervoor in aanmerking komen.

Boonstoppel Subsidie Advies

ESF – DI

De regeling heeft als doel mensen langer en productief aan het werk te houden, en zet in op leeftijdsbewust personeelsbeleid. Adviseur inschakelen? Deze regeling subsidieert de advieskosten van een externe adviseur.

Neem contact met ons op


Gelieve dit veld leeg te laten.

Boonstoppel Subsidie Advies B.V.

Klepperheide 29
Postbus 139
6650 AC Druten

0487 51 33 30
info@boonstoppel.org