Subsidies voor gemeenten en scholen, hoe werkt dat?

Als non-profitorganisatie zijn extra inkomsten altijd wenselijk, zo niet noodzakelijk. Deze extra inkomsten kunnen worden verkregen middels een externe financiering zoals subsidies. Voor gemeenten en scholen bestaan er diverse interessante Europese en nationale subsidieregelingen, welke veelal zijn gericht op werk en inkomen. Voor de arbeidstoeleiding van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt biedt het Europees Sociaal Fonds financiering. Ook subsidie gericht op de Duurzame Inzetbaarheid van werknemers kan worden aangevraagd bij het Europees Sociaal Fonds. Daarnaast zijn er diverse subsidiemogelijkheden op het gebied van scholing van personeel en het aan het werk krijgen en houden van mensen.

Boonstoppel Subsidie Advies

Europees sociaal fonds

Het Europees Sociaal Fonds biedt subsidie voor het terugdringen van jeugdwerkloosheid en de arbeidsinpassing van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Hieronder vallen onder andere mensen zonder werk en uitkering, jongeren onder de 28 jaar, mensen met…

Neem contact met ons op


Gelieve dit veld leeg te laten.

Boonstoppel Subsidie Advies B.V.

Klepperheide 29
Postbus 139
6650 AC Druten

0487 51 33 30
info@boonstoppel.org