MIT in het kort

De Mkb-innovatiestimulering Regio en Topsectoren (MIT) ondersteunt en stimuleert mkb-ondernemingen bij het opzetten van innovatieve projecten. De MIT-subsidie heeft betrekking op alle stadia van innovatieprojecten binnen de topsectoren.

Het doel van de MIT (Mkb-innovatiestimulering Regio en Topsectoren) is het stimuleren van innovatie bij het midden- en kleinbedrijf. De MIT-subsidie heeft betrekking op alle stadia van innovatieprojecten binnen de topsectoren Agri & Food, Chemie & Energie, Creatieve Industrie, Hightech Systemen & Materialen en ICT, Life Sciences & Health, Logistiek, Tuinbouw & Uitgangsmaterialen en Water. Het budget voor 2017 bedraagt € 35 miljoen en is onderverdeeld in landelijke regio’s waarbij de strategische thema’s per topsector afwijken. De hoogte van de subsidie varieert en er kan via verschillende instrumenten worden aangevraagd.

  • Kennisvouchers: Dit is een waardebon waarmee een mkb-ondernemer een publieke kennisinstelling een specifieke vraag kan laten beantwoorden of onderzoeken. Aanvragen worden beoordeeld op volgorde van binnenkomst en de maximale waarde van de voucher bedraagt € 3.750,-
  • Innovatieadviesproject: Deze subsidie heeft betrekking op het inwinnen van innovatieadvies door een kennisinstelling of externe adviesorganisatie. Aanvragen worden beoordeeld op volgorde van binnenkomst en de subsidie bedraagt 50% van de advieskosten tot maximaal € 10.000,-
  • Haalbaarheidsstudies: Het uitvoeren van een haalbaarheidsstudie waarin de technische en economische risico’s van een voorgenomen innovatieproject onderzocht worden. Aanvragen worden beoordeeld op volgorde van binnenkomst en de subsidie bedraagt 40% van de projectkosten tot maximaal € 25.000,-
  • R&D-samenwerkingsprojecten (klein en groot): Een samenwerkingsproject is een innovatieproject waarin een product, productieproces of dienst wordt ontwikkeld door minimaal twee mkb-ondernemers. De beoordelingsmethodiek is een tender waarbij de hoogst beoordeelde aanvragen worden gehonoreerd. De subsidie bedraagt 35% van de subsidiabele kosten tot maximaal € 350.000,-

De budgetten voor de haalbaarheidsstudies en innovatieadviesprojecten zijn naar verwachting inmiddels uitgeput. Aanvragen voor R&D samenwerkingsprojecten kunnen vanaf 2 juli tot en met 6 september worden ingediend.

Boonstoppel heeft sinds het bestaan van de MIT-regeling in de diverse instrumenten met succes subsidies gerealiseerd voor haar klanten. Bij interesse in deze regeling kunt u voor meer informatie terecht bij één van onze subsidieadviseurs.

Aanvragen kunnen nu niet meer worden ingediend. Naar verwachting wordt binnenkort de regeling voor 2018 gepubliceerd.

Rogier Teunissen

Manager / Innovatieconsultant

Neem contact met ons op


Gelieve dit veld leeg te laten.

Boonstoppel Subsidie Advies B.V.

Klepperheide 29
Postbus 139
6650 AC Druten

0487 51 33 30
info@boonstoppel.org