Haalbaarheidsstudies in het kort

Nederlandse mkb’ers kunnen subsidie ontvangen voor het uitvoeren van een haalbaarheidsstudie naar de technische of commerciële haalbaarheid van een project in het buitenland om potentiële afnemers te overtuigen om te investeren in het Nederlandse product, dienst of technologie.

De subsidieregeling voor Demonstratieprojecten, Haalbaarheidsstudies en Investeringsvoorbereidingsstudies (DHI) ondersteunt Nederlandse mkb’ers die voornemens zijn te internationaliseren. Ontwikkelingslanden en opkomende markten bieden als gevolg van hun snelle ontwikkeling in toenemende mate kansen voor de Nederlandse export en voor investering in het buitenland. De regeling biedt de kans tot het uitvoeren van haalbaarheidsstudies in één van de doellanden.

HAALBAARHEIDSSTUDIE
Nederlandse mkb’ers kunnen subsidie ontvangen voor het uitvoeren van een haalbaarheidsstudie naar de technische of commerciële haalbaarheid van een project in één van de doellanden, teneinde potentiële afnemers te overtuigen om te investeren in het Nederlandse product, dienst of technologie. Hierbij worden technische vraagstukken onderzocht welke te maken hebben met de lokale omstandigheden en toepasbaarheid van de beoogde export naar het doelland. Daarnaast wordt uitgezocht of het project financieel uitvoerbaar is. Een potentiële klant kan op basis van een haalbaarheidsstudie een investeringsbesluit nemen waardoor de kans op export wordt vergroot.

Subsidiebedrag
Voor de eerste tenderronde van 2018 is het beschikbare budget € 2 miljoen voor DGGF-landen en € 2,5 miljoen voor overige landen (met uitzondering van Nederland en sanctielanden). Het subsidieplafond voor de eerste ronde wordt voor aanvang van de indieningstermijn van de eerste ronde definitief bekendgemaakt. De subsidie bedraagt 50% van de projectkosten. Bij haalbaarheidsstudies wordt het subsidiebedrag gemaximeerd op € 100.000,-.

Quickscan
Voorafgaand aan een DHI-aanvraag moet een quickscan worden ingediend om aan te tonen dat het project voldoende aansluit bij de subsidieregeling. De quickscan kan uiterlijk tot twee weken voor de sluitingsdatum van de tender worden aangeleverd.

Indientermijn
Aanvragen worden op basis van het tenderprincipe beoordeeld. Dit betekent dat de subsidieverstrekker de aanvragen rangschikt op kwaliteit, waarna aan de best beoordeelde aanvragers subsidie wordt verstrekt tot het subsidiebudget is uitgeput. De openstelling van de eerste DHI-tender van 2018 start op 1 februari en sluit op 29 maart 15.00 uur (Nederlandse tijd). De openstelling van de tweede DHI-tender van 2018 start op 9 augustus en sluit op 21 september 15.00 uur (Nederlandse tijd).

DHI aanvragen
Wij helpen u graag bij het verzilveren van deze subsidiekans. Voor meer informatie over de regeling kunt u contact met ons opnemen.

Bernie Kruisbergen

Manager / Innovatieconsultant

Neem contact met ons op
Boonstoppel Subsidie Advies B.V.

Klepperheide 29
Postbus 139
6650 AC Druten

0487 51 33 30
info@boonstoppel.org