Demonstratieprojecten in het kort

Nederlandse mkb’ers kunnen subsidie ontvangen voor de praktijkdemonstratie in een reële situatie van een product, een technologie of een dienst in het buitenland.

De subsidieregeling voor Demonstratieprojecten, Haalbaarheidsstudies en Investeringsvoorbereidingsstudies (DHI) ondersteunt Nederlandse mkb’ers die voornemens zijn te internationaliseren. Ontwikkelingslanden en opkomende markten bieden als gevolg van hun snelle ontwikkeling in toenemende mate kansen voor de Nederlandse export en voor investering in het buitenland. De regeling biedt de kans tot het uitvoeren van demonstratieprojecten in één van de doellanden.

DEMONSTRATIEPROJECTEN
Nederlandse mkb’ers kunnen subsidie ontvangen voor de praktijkdemonstratie in een reële situatie van een product, een technologie of een dienst in één van de doellanden, teneinde potentiële afnemers te overtuigen. In een demonstratieproject wordt de toegevoegde waarde en de lokale toepasbaarheid aangetoond. De verwachting is dat na afloop van het uitgevoerde demonstratieproject er een grote kans op substantiële export bestaat naar het betreffende doelland.

Subsidiebedrag
Voor de eerste tenderronde van 2018 is het beschikbare budget € 2 miljoen voor DGGF-landen en € 2,5 miljoen voor overige landen (met uitzondering van Nederland en sanctielanden). Het subsidieplafond voor de eerste ronde wordt voor aanvang van de indieningstermijn van de eerste ronde definitief bekendgemaakt. De subsidie bedraagt 50% van de projectkosten. Bij demonstratieprojecten wordt het subsidiebedrag gemaximeerd op € 200.000,-.

Quickscan
Voorafgaand aan een DHI-aanvraag moet een quickscan worden ingediend om aan te tonen dat het project voldoende aansluit bij de subsidieregeling. De quickscan kan uiterlijk tot twee weken voor de sluitingsdatum van de tender worden aangeleverd.

Indientermijn
Aanvragen worden op basis van het tenderprincipe beoordeeld. Dit betekent dat de subsidieverstrekker de aanvragen rangschikt op kwaliteit, waarna aan de best beoordeelde aanvragers subsidie wordt verstrekt tot het subsidiebudget is uitgeput. De aanvraagronde van de eerste DHI-tender en van de tweede DHI-tender van 2018 zijn op dit moment gesloten.

DHI aanvragen
Wij helpen u graag bij het verzilveren van deze subsidiekans. Voor meer informatie over de regeling kunt u contact met ons opnemen.

Thomas van der Lee

Innovatieconsultant

Neem contact met ons op
Boonstoppel Subsidie Advies B.V.

Klepperheide 29
Postbus 139
6650 AC Druten

0487 51 33 30
info@boonstoppel.org