SDE+ in het kort

De Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie (SDE+) is bedoeld voor het opwekken van duurzame energie en vergoed het verschil tussen groene en grijze energie.

Duurzaamheid is momenteel een trend. Steeds meer bedrijven willen hun energie en warmte op een duurzame manier opwekken. Een duurzame uitstraling heeft daarnaast een positieve invloed op het imago van het bedrijf. Een investering in zonnepanelen wordt door de teruglopende terugverdientijd steeds aantrekkelijker, de overheid wil deze verduurzamingsslag daarom doorzetten. In 2018 kunt u dan ook weer gebruik maken van een subsidie vanuit de SDE+.

Met de Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie (SDE+) kunt u aanspraak maken op subsidie voor het opwekken van duurzame energie of duurzame warmte met zonnepanelen. De subsidieregeling vergoedt het verschil in kostprijs tussen grijze en groene energie over een periode van 15 jaar. De hoogte van de SDE+ subsidie is daarmee afhankelijk van de ontwikkeling van de energieprijs. Het onderdeel Zon kent twee categorieën:

Zon-PV (elektriciteitsopwekking)
U kunt een aanvraag indienen voor de categorie Zon-PV indien de te installeren fotovoltaïsche zonnepanelen een vermogen van meer dan 15 kWp hebben, en worden aangesloten op een grootverbruikersaansluiting (meer dan 3*80A).

Zonthermie (warmteopwekking)
Voor de categorie Zonthermie kunt u een aanvraag indienen wanneer u zonnepanelen installeert, waarbij er uitsluitend gebruik wordt gemaakt van afgedekte collectoren met apertuuroppervlak van meer dan 200m2 of een totaal thermisch vermogen van ten minste 140 kW.

Aanvragen
De SDE+ regeling behelst een zeer complexe aanvraagsystematiek bestaande uit fases, waarbij u uw aanvraag op een strategisch moment dient in te dienen. Wij raden u dan ook aan om zo spoedig mogelijk contact met ons op te nemen indien u voornemens bent te investeren in zonnepanelen. Wij controleren of uw installatie voor subsidie in aanmerking komt. Vervolgens kunnen wij u helpen bij het verzilveren van deze subsidiekans.

Deadlines
In 2018 zijn er twee openstellingsrondes: een voorjaarsronde en een najaarsronde, elk bestaande uit 3 fases. De najaarsronde is geopend van 2 oktober tot en met 8 november 2018. Net als in 2017 bedraagt het budget voor deze ronde € 6 miljard.

Naast de categorie Zon kent de SDE+ tevens de categorieën Biomassa, Geothermie, Water en Wind. Wanneer u voor één van deze categorieën een project heeft, kunnen wij u ook van dienst zijn.

Coen Vermeulen

Innovatieconsultant

Neem contact met ons op
Boonstoppel Subsidie Advies B.V.

Klepperheide 29
Postbus 139
6650 AC Druten

0487 51 33 30
info@boonstoppel.org