Subsidie voor duurzaamheid

De wereld heeft te maken met ernstige milieuvervuiling en uitputting van natuurlijke grondstoffen. Hierdoor verandert het klimaat en worden ecosystemen aangetast. Internationaal zijn er daarom afspraken gemaakt om de samenleving te verduurzamen. Bedrijven zijn een belangrijke factor in het creëren van een duurzamere samenleving. Voor bedrijven die investeren in energiezuinige technieken, milieuvriendelijke technieken of duurzame energie zijn er verschillende subsidiemogelijkheden.

Boonstoppel Subsidie Advies

EIA

Bedrijven die voornemens zijn te investeren in energiezuinige technieken of duurzame energie kunnen met de Energie-investeringsaftrek (EIA) een significant fiscaal voordeel behalen.

Boonstoppel Subsidie Advies

MIA en VAMIL

Met de Milieu-investeringsaftrek (MIA) en de Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (Vamil) wil het Ministerie van Infrastructuur en Milieu bedrijven stimuleren te investeren in milieuvriendelijke technieken.

Boonstoppel Subsidie Advies

SDE+

Duurzaamheid is momenteel een trend. De Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie (SDE+) is bedoeld voor het opwekken van duurzame energie en vergoed het verschil tussen groene en grijze energie.

Boonstoppel Subsidie Advies

DEI

Demonstratie Energie-Innovatie (DEI) is gericht op energie-innovaties die potentieel hebben voor verkoop in het buitenland en werkgelegenheid bieden in Nederland. En kan het product al gebruikt worden?

Boonstoppel Subsidie Advies

Asbestdaken

De subsidieregeling verwijderen asbestdaken kan door particulieren, agrariërs, bedrijven evenals non-profit organisaties worden aangevraagd en geeft een financiële bijdrage in het verwijderen van asbestdaken.

Boonstoppel Subsidie Advies

ISDE

Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE) is een financiële bijdrage bestemd voor installaties die hernieuwbare warmte stimuleren zoals zonneboilers, biomassaketels, pelletkachels en warmtepompen.

Neem contact met ons opBoonstoppel Subsidie Advies B.V.

Kerkeland 9c (pand Waalstaete)
Postbus 139
6650 AC Druten

0487 51 33 30
info@boonstoppel.org