Subsidie (MIT) voor innovatieve midden- en kleinbedrijven

Vanaf aanstaande maandag 2 juli hebben innovatieve mkb’ers weer de mogelijkheid om een MIT-subsidieaanvraag in te dienen voor de financiering van een R&D-samenwerkingsproject.

Het doel van de MIT (Mkb-innovatiestimulering Regio en Topsectoren) is het stimuleren van innovatie bij het midden- en kleinbedrijf. De MIT-regeling heeft betrekking op alle stadia van innovatieprojecten binnen de topsectoren Agri & Food, Chemie & Energie, Creatieve Industrie, Hightech Systemen & Materialen en ICT, Life Sciences & Health, Logistiek, Tuinbouw & Uitgangsmaterialen en Water. Het budget voor 2018 is onderverdeeld in landelijke regio’s waarbij de strategische thema’s per topsector afwijken. Een R&D-samenwerkingsproject is een innovatieproject waarin een product, productieproces of dienst wordt ontwikkeld door minimaal twee mkb-ondernemers en dat aansluit bij één of meerdere thema’s van de (regionale) kennis- en innovatieagenda’s van het topsectorenprogramma.

Aanvragen voor R&D samenwerkingsprojecten kunnen tot en met 6 september 2018 worden ingediend. De subsidie bedraagt 35% van de subsidiabele kosten tot maximaal € 350.000,- en de beoordeling vindt plaats via een tender waarbij alleen de hoogst beoordeelde aanvragen subsidie krijgen toegekend. Voor het verzilveren van deze subsidiekans is het daarom van cruciaal belang dat er een kwalitatief hoogwaardige aanvraag wordt ingediend!

Boonstoppel heeft veel ervaring met het succesvol aanvragen van MIT-subsidies. Bij interesse kunt u voor meer informatie terecht bij één van onze innovatieconsultants.