Subsidie voor innovatieve wateroplossingen (WWSD)

De subsidieregeling Waterveiligheid en Waterzekerheid Stedelijke Delta’s (WWSD) biedt mogelijkheden voor een vernieuwende technologie, methodologie of innovatieve prototypes op watergebied. Het doel van deze regeling is het stimuleren van de inzet van vernieuwende Nederlandse kennis en kunde ten behoeve van waterveiligheid en waterzekerheid in stedelijke delta’s en toeleverende systemen in het buitenland.

De subsidieregeling WWSD is onderdeel van het programma Partners voor Water 2016-2021. Dit is een programma voor partijen in de Nederlandse watersector met internationale ambities. Met behulp van deze subsidie kunnen ondernemingen, kennisinstellingen en non-gouvernementele organisaties (ngo’s) hun innovatieve wateroplossingen testen, demonstreren of de haalbaarheid ervan onderzoeken in buitenlandse stedelijke delta’s. Hiervoor heeft de overheid een budget van 2 miljoen euro per tender, welke tweemaal per jaar opent, beschikbaar gesteld. De huidige tender sluit op 7 september 2018, vervolgens is de eerstvolgende tender van 7 januari 2019 tot 8 februari 2019 open. Houdt er hierbij rekening mee dat uiterlijk drie weken voor de sluiting van de tender een projectideegesprek aangevraagd moet worden waarin het project inhoudelijk getoetst wordt.

Om in aanmerking te komen moet het project betrekking hebben op één of meer van de volgende thema’s:

  • drinkwater en sanitatie;
  • watergovernance;
  • duurzame ontwikkeling van vaarwegen en havens (maar niet op de wal);
  • klimaat;
  • (water)veiligheid;
  • voedsel en ecosystemen;
  • water en energie.

Het subsidiepercentage verschilt per omvang van de onderneming en type project. Dit percentage is maximaal 60% waarbij het maximaal uitgekeerde subsidiebedrag € 600.000 bedraagt. De ingediende projecten worden gerangschikt op basis van een puntensysteem waarbij alleen de beste projecten subsidie ontvangen. Ook heeft de overheid een lijst met verboden landen opgesteld en een lijst met focuslanden.

Bij interesse kunt u voor meer informatie over deze regeling terecht bij één van onze innovatieconsultants.