Heb jij stagiairs in dienst? Verdien middels subsidie een deel van de kosten terug!

Steeds vaker verschijnen er nieuwsberichten over dreigende tekorten aan stageplaatsen. Met name het tekort aan mbo-stageplaatsen is schrijnend. Als maatschappelijk bewust ondernemer wil je best een steentje bijdragen, maar hik je toch tegen een aantal obstakels aan. Stages hebben nu eenmaal kosten en baten.

Een stagiair heeft veel voordelen. Naast dat het goedkope arbeidskrachten zijn, kan een gemotiveerde stagiair met een frisse, kritische blik je tot nieuwe inzichten brengen. Toch mogen de kosten van een stagiair niet worden onderschat. Stagevergoedingen zijn niet verplicht, maar desondanks wordt er in veel gevallen een maandelijkse stagevergoeding overeengekomen, waarvan de hoogte doorgaans tussen de € 100,- en € 450,- ligt. Bovendien kost het intensieve begeleidings- en inwerkingsproces jou, of jouw medewerkers, veel tijd. Tijd die je niet kunt besteden aan reguliere werkzaamheden.

Om deze kosten te kunnen drukken heeft de overheid (c.q. het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap) de subsidieregeling Praktijkleren in het leven geroepen. Middels deze regeling willen zij stagebedrijven belonen met een subsidie van maximaal € 2.700,- per gerealiseerde praktijkleer- of werkleerplaats. Hiermee proberen zij niet alleen het aanbod op stageplaatsen te vergroten, maar ook de jeugdwerkloosheid en het tekort aan gekwalificeerd personeel binnen bepaalde sectoren terug te dringen.

In aanmerking voor subsidie komen bedrijven of organisaties die praktijkleer- of werkleerplaatsen bieden aan stagiairs die binnen de doelgroep van de subsidieregeling vallen. Voor mbo en vmbo leerplaatsen geldt dat de werkgever een erkend leerbedrijf moet zijn. De vmbo-leerlingen dienen een leer-werktraject te volgen dat specifiek gericht is op het behalen van een startkwalificatie op het niveau van een basisberoepsopleiding. Voor mbo’ers geldt dat zij aan een mbo-opleiding deelnemen die de beroepsbegeleidende leerweg (bbl) betreft en die is opgenomen in het Centraal register beroepsopleidingen (Crebo). Hbo-stagiairs behoren tot de doelgroep indien zij een duale of deeltijd hbo-opleiding volgen, waarvan de codes van de opleiding in de CROHO-onderdelen techniek of landbouw en natuurlijke omgeving vallen. In specifieke gevallen behoren ook promovendi en technologisch ontwerpers in opleiding tot de doelgroep.

Het indienen van aanvragen kan achteraf. Zo kan er over het studiejaar 2016/2017 van 2 juni tot en met 15 september worden ingediend. Beloon jezelf met subsidie voor afgelopen jaar en creëer alvast ruimte in jouw organisatie voor de stagiairs van volgend jaar.

Wil je op dit nieuwsbericht reageren of heb je interesse in deze regeling, neem dan contact met ons op.