Service Design Vouchers voor bedrijven uit de maakindustrie

Vanaf 1 maart 2017 kunnen mkb-ondernemingen uit de maakindustrie een Service Design Voucher aanvragen. De voucher is een waardebon waarmee de MKB’er een kennisvraag kan laten beantwoorden door een kennisinstelling of adviesbureau. Op deze wijze wil de overheid de samenwerking tussen de maakindustrie en de creatieve sector vergroten.

Voorwaarden
Enkel mkb-ondernemingen uit de maakindustrie (SBI codes 10 t/m 33) kunnen voor subsidie in aanmerking komen. Een service design-project is een project waarin een vooraf gedefinieerde kennisvraag over een nieuw service-based verdienmodel aan een kennisinstelling of adviesbureau wordt voorgelegd. Het gaat hierbij om een creatief advies, waarbij een creatief bedrijf u kan helpen bij het vertalen van de klantvraag naar een dienstverlenend concept. Bijvoorbeeld via workshops, brainstormsessies met uw klanten, een klantreis opstellen, context mapping, co-creatie met uw klanten, personas opstellen, service blueprinting en prototyping.

Subsidie
De voucher is een tegoedbon ter waarde van maximaal € 3000,-. Deze kan vervolgens worden ingeleverd bij een adviesbureau of kennisinstelling, die hiermee service-design innovaties kunnen uitvoeren. U dient zelf 25% van de projectkosten (max. € 1000,-) te dragen.

Aanvragen
Een Service Design Voucher kan worden aangevraagd vanaf 1 maart tot en met 15 maart 2017. Er is voor deze regeling een budget van € 240.000 beschikbaar. Bij onvoldoende budget zullen de vouchers op basis van loting worden verdeeld.

Wilt u meer weten over het aanvragen van deze regeling? Neem dan gerust contact met ons op.