Prinsjesdag 2017: Wat betekent dit voor subsidieland?

Deze week was het de Derde Dinsdag in september, Prinsjesdag. Een dag waarop de Miljoenennota en Rijksbegroting 2018 bekend wordt gemaakt, en traditioneel gezien een dag waarop het bedrijfsleven te horen krijgt wat er in het aankomende jaar gaat gebeuren op het gebied van subsidies. Hieronder hebben wij de belangrijkste uitkomsten van deze dag opgesomd.

Het budget voor WBSO daalt het komende jaar naar € 1.163 miljoen; € 42 miljoen minder dan in 2017. Ook verandert het WBSO-tarief in de eerste schijf (tot € 350.000) van 32% naar 31%. Het percentage in de tweede schijf (boven € 350.000) daalt van 16% naar 14%. Doordat er minder budget is voor de WBSO is het te verwachten dat toekomstige WBSO-aanvragen nog strenger beoordeeld zullen worden, een trend die afgelopen jaar al merkbaar werd. In 2016 hebben 22.230 bedrijven gebruik gemaakt van WBSO, waarvan 64% tot het mkb behoort.

Het budget voor de Energie-investeringsaftrek (EIA) daalt eveneens, van € 164 miljoen in 2017 naar € 147 miljoen in het volgende jaar. Het percentage in de investering waarover geen vpb betaald hoeft te worden daalt naar 54,5%. Voor de Milieu-investeringsaftrek (MIA) stijgt het budget met € 2 miljoen naar € 99 miljoen.

Budgetten voor de Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (VAMIL) en de Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE+) blijven naar verwachting gelijk met respectievelijk € 40 miljoen en € 12 miljard.

Bovenstaande budgetten en percentages zijn onder voorbehoud, en kunnen later nog wijzigen.