Partnership Boonstoppel met ZorgInnovatie.nl

Boonstoppel Subsidie Advies B.V. is trots om de eerste business partner van ZorgInnovatie.nl te zijn geworden. ZorgInnovatie.nl is een online, open platform gericht op het versnellen van innovatie in de zorg, en op het ondersteunen en verbinden van mensen en organisaties die hieraan een bijdrage willen leveren. Ruim vierhonderd innovatieve en ambitieuze ideeën voor de zorg hebben hun weg inmiddels weten te vinden naar het platform.

Om innovatie al in een vroegtijdig stadium van de juiste financieringsmix te kunnen voorzien is Boonstoppel sinds een aantal jaar betrokken bij verschillende startup accelerators. Zo is Boonstoppel ook actief betrokken bij de Sustainable Healthcare Challenge, waarbij studenten en young professionals tot ondernemerschap in de zorgsector worden gestimuleerd. Daarnaast heeft Boonstoppel dankzij haar ligging in de Health Valley regio veel ervaring met bedrijven in de health sector. Op deze manier heeft Boonstoppel de afgelopen jaren voor velen subsidies weten te realiseren voor innovaties die inspelen op de problematiek van bezuinigingen, personeelstekorten en vergrijzing in de veranderende zorgmarkt.

Door de betrokkenheid bij deze zorginnovaties heeft Boonstoppel veel ideeën voorbij zien komen die de potentie hebben elkaar te versterken en versnellen, maar waarbij de verbindende factor vaak ontbrak. Deze jarenlange ervaring binnen de zorgsector zorgt ervoor dat Boonstoppel een actievere rol kan spelen bij het verbinden en versnellen van innovaties. Dit heeft ervoor gezorgd dat Boonstoppel de eerste business partner van ZorgInnovatie.nl is geworden.

Afgelopen jaar heeft Boonstoppel een bij ZorgInnovatie.nl aangesloten innovatie, ‘iGEN, aan een mooie financiering weten te helpen voor het onderzoeken van de technische en economische haalbaarheid van haar businesscase. iGEN is een platform met een gepersonifieerde familiestamboom app voor vroegdetectie van ziekte en gerichte preventie. Door inzicht in genetische risicofactoren en laagdrempelige familie inlichting wil iGEN het aantal jonge mensen dat onnodig preventief te behandelen ziekte ontwikkeld, terugdringen. Daarnaast wil iGEN de arts op basis van deze informatie empoweren om beter, sneller en eenvoudiger diagnose te stellen. Deze financiering middels subsidie heeft onderneemster Susanne Baars naar de volgende stap in de ontwikkeling weten te brengen.

Boonstoppel hoopt middels het partnership met ZorgInnovatie.nl in contact te komen met (jonge) ondernemers in de zorgsector om ook hen te helpen met het opstellen van een sluitende businesscase en het realiseren van financiering middels subsidie. Boonstoppel komt hiervoor graag geheel vrijblijvend met deze partijen in contact om de subsidiekansen in kaart te brengen. Een mogelijk vervolgtraject zal dan worden ingericht op basis van no cure – no pay.

Wilt u meer weten over het platform ZorgInnovatie.nl? Kijk dan op de website.