Op 15 januari opent de eerste aanvraagronde van 2019 van de DHI-regeling

De DHI-regeling is bedoeld om de Nederlandse mkb’ers te stimuleren in hun ambities om internationaal te gaan ondernemen in opkomende markten en ontwikkelingslanden. De regeling ondersteunt in het verrichten van onderzoek naar export/investeringsmogelijkheden in het doelland. Daarnaast ondersteunt de regeling ook in het demonsteren van exportproducten of technologieën in het doelland.

Een belangrijke wijziging ten opzichte van eerdere aanvraagrondes is dat de aanvragen nu conform het first come, first serve principe worden beoordeeld. Dat betekent dat aanvragen niet meer worden gerangschikt op kwaliteit, maar dat de aanvragen worden beoordeeld op volgorde van binnenkomst. Voordat er een DHI-aanvraag aangevraagd kan worden, dient de aanvrager eerst een quick scan in te dienen. Na indiening zal er een advies gegeven worden of het project voldoende aansluit bij de regeling. De quick scan kan uiterlijk tot twee weken voor het sluiten van de eerste aanvraagronde ingediend worden.

De subsidie bedraagt ten hoogste 50% van de subsidiabele kosten. Wel moeten de projectkosten minimaal € 50.000,- bedragen. Het totale budget van deze aanvraagronde bedraagt € 9 miljoen. Er is € 4 miljoen voor DGGF-landen en € 5 miljoen voor overige landen beschikbaar gesteld.

Boonstoppel heeft ruime ervaring met het aanvragen en begeleiden van alle facetten van de DHI-regeling. Boonstoppel wil u graag adviseren en verder helpen in uw ambities om internationaal te ondernemen. Bij interesse kunt u contact opnemen met één van onze adviseurs.