WBSO positief geëvalueerd

Onafhankelijk onderzoeks- en adviesbureau Dialogic heeft in samenwerking met APE Public Economics en United Nations University – Maastricht Economic and Social Research Institute on Innovation and Technology (UNU-MERIT) de doeltreffendheid van de WBSO onderzocht. Uit het onafhankelijk onderzoek is gebleken dat de WBSO aantoonbaar het aantal innovatieactiviteiten binnen het Nederlandse bedrijfsleven stimuleert en daardoor het Nederlandse vestigingsklimaat versterkt. Daarnaast stellen de onderzoekers dat de WBSO een kostenefficiënte regeling is, waarbij de baten groter zijn dan de kosten. Uit het onderzoek bleek tevens dat het merendeel van de aanvragers de regeling waardeert.

Ook in de mei maand is er weer een mogelijkheid geweest om een WBSO aanvraag in te dienen. Met een aanvraag in mei kwam je voor het tweede half jaar van 2019 in aanmerking voor deze regeling. Hierbij bleek er goed nieuws te zijn voor bedrijven die moeite hebben met het aanvragen van programmatuur projecten. Staatssecretaris Keijzer van Economische Zaken en Klimaat heeft namelijk aangegeven de – volgens velen – te strikte definitie van programmatuur in de WBSO onder de loep te nemen. Hij is voornemens om onafhankelijke experts te vragen de definitie te beoordelen en daar zo nodig aanbevelingen over te doen. Met Prinsjesdag wil de staatssecretaris de kamer informeren over de concrete uitwerking van de aanbevelingen en de uitkomsten van het onafhankelijk onderzoek.

In de maand augustus kan er voor de laatste WBSO periode een aanvraag ingediend worden.