Voucherregeling ondernemerschap Flevoland

Wil jij jouw bedrijf laten groeien en ben je mkb-ondernemer uit Flevoland? Met de voucherregeling van Flevoland ontvang je 50% van je investering terug in de vorm van een eenmalige voucher.

De voucherregeling biedt kansen om je bedrijf verder te ontwikkelen, je activiteiten uit te breiden en de volgende stap te zetten.  De vouchers dekken een deel van de investering die mkb-ondernemers doen op het gebied van kennis en expertise, persoonlijke ontwikkeling en inzicht in hun huidige arbeidskapitaal. De regeling bestaat uit drie vouchers:

Voucher Kennis & Expertise, voor bijvoorbeeld:

  • Het ontwikkelen van een prototype (materialen zijn niet subsidiabel)
  • Het testen van een prototype in een laboratoriumomgeving
  • De inhuur van een externe onderzoekfaciliteit of huur van een testruimte
  • Het doen van onderzoek naar Intellectual Property (IP)
  • Een eerste marktonderzoek
  • Een onderzoek naar financieringsmogelijkheden
  • Een onderzoek naar interne procesverbetering

Aanvragen gericht op internationalisering zijn expliciet uitgesloten.

De hoogte van de voucher is minimaal 50% van de subsidiabele kosten met een maximum van €15.000,-.

Voucher Persoonlijke Ontwikkeling, voor bijvoorbeeld:

  • Cursus/ opleiding op het gebied van sales en marketing
  • Coaching op het gebied van management

De hoogte van de voucher is minimaal 50% van de subsidiabele kosten met een maximum van €5.000,-.

Voucher Bedrijfsscholingsscan, voor bijvoorbeeld:

  • Het laten uitvoeren van een beoordeling op benodigde competenties en vaardigheden van medewerkers bij implementatie van een nieuwe activiteit. De scan dient gericht te zijn op het behoud van arbeidsvitaliteit van medewerkers in relatie tot de ambities van de onderneming.

De hoogte van de voucher is minimaal 50% van de subsidiabele kosten met een maximum van €5.000,-.

Het subsidieplafond voor voucher 1 (kennis & expertise) en voucher  2 (persoonlijke ontwikkeling) is €2 miljoen. Voor voucher 3 (bedrijfsscholingsscan) is er een subsidieplafond van €200.000 ter beschikking gesteld. Aanvragen worden op basis van datum van volledige ontvangst behandeld.

Wanneer je een voucher hebt ontvangen, ben je verplicht om binnen een half jaar na toekenning te starten met de uitvoering van de activiteit. Deze activiteit moet binnen een jaar na toekenning van de voucher, doch uiterlijk 31 december 2021 afgerond zijn.