Subsidie voor het Zuid-Nederlandse mkb voor grensoverschrijdende projecten

Mkb’ers uit de provincies Noord-Brabant, Limburg en Zeeland kunnen sinds 15 februari weer een aanvraag indienen voor grensoverschrijdende innovatieprojecten binnen het CrossRoads2 programma. Het programma kent twee projectvormen: haalbaarheidsstudies en innovatieprojecten.

Middels een haalbaarheidsstudie kun je subsidie ontvangen op het door een Vlaamse deskundige laten uitvoeren van een haalbaarheidsstudie. Binnen de haalbaarheidsstudie worden de technische en economische risico’s van een voorgenomen innovatieproject onderzocht. De subsidie bedraagt 50% van de projectkosten met een maximum van € 10.000,-. Aanvragen kunnen worden ingediend vanaf 15 februari 2019 t/m 29 november 2019, 17:00u. De aanvragen worden beoordeeld volgens het first come, first serve principe. Er is vooralsnog voldoende budget voor nieuwe aanvragen.

Middels een innovatieproject kun je subsidie ontvangen voor de ontwikkeling van een technisch nieuw product, productieproces of daaraan gekoppelde dienst. De subsidie dient te worden aangevraagd door een samenwerkingsverband van ten minste één MKB-onderneming uit Noord-Brabant, Limburg (NL) of Zeeland en één MKB-onderneming uit Vlaanderen. De subsidie bedraagt 45% van de projectkosten met een maximum van € 135.000,-. De openstelling vindt plaats van 15 februari 2019 tot en met 29 maart 2019, 17.00 uur. In tegenstelling tot de haalbaarheidsstudie gaat het hierbij om een tender: de aanvragen worden gerangschikt op kwaliteit.

Neem contact op met één van onze innovatieconsultants voor meer informatie.