Duurzame inzetbaarheid in het kort

De regeling heeft als doel mensen langer en productief aan het werk te houden, en zet in op leeftijdsbewust personeelsbeleid. De regeling subsidieert de advieskosten van een externe adviseur.

Is uw organisatie voornemens een externe adviseur in te schakelen om de duurzame inzetbaarheid van de medewerkers te bevorderen? Mogelijk komt uw organisatie dan in aanmerking voor de subsidieregeling Duurzame Inzetbaarheid van het Europees Sociaal Fonds. De regeling heeft als doel mensen langer en productief aan het werk te houden, en zet in op leeftijdsbewust personeelsbeleid. De regeling subsidieert de advieskosten van een externe adviseur.

Regeling Duurzame Inzetbaarheid
Een project heeft tot doel het verkrijgen van advies met een implementatieparagraaf, dan wel het begeleiden van de implementatie van een advies, op het terrein van duurzame inzetbaarheid van werknemers. Het project dient een bijdrage te leveren aan het bevorderen van gezond, productief en competent werken van indiensttreding tot aan pensionering en is gericht op één of meerdere van onderstaande thema’s of activiteiten:
• het bevorderen van gezond en veilig werken, waaronder een gezondere levensstijl en het terugdringen van werkstress;
• het bevorderen van een leercultuur voor werknemers;
• het stimuleren van interne en externe mobiliteit van werknemers, waaronder het begeleiden van individuele ambities en ondernemerschap;
• het bevorderen van een flexibele werkcultuur met oog op het beter kunnen combineren van arbeid en zorg;

Alle bedrijven en instellingen die ten minste twee werknemers in dienst hebben komen in aanmerking voor de regeling.

Subsidiebedrag
De subsidie bedraagt 50% van de subsidiabele kosten tot een maximumbedrag van €12.500. Voor de berekening van de subsidie wordt het uurtarief van de ingehuurde adviseur bepaald op maximaal €100,– exclusief btw. Voor subsidie komen enkel in aanmerking de kosten van de door de adviseur werkelijk gerealiseerde uren voor ten minste een van volgende activiteiten:
• het opstellen van een advies met een implementatieplan;
• het begeleiden bij het implementeren van een advies.

Indienperiode
De regeling is op dit moment gesloten.

Succes fee
Als we u helpen bij het voorbereiden en indienen van de aanvraag, doen we dat op basis van een succes fee. U betaalt dus alleen als u de subsidie krijgt toegekend. Dat is wel zo eerlijk. In die succes fee zijn bovendien alle begeleidingsuren inbegrepen die we gedurende het traject maken om u te helpen met administratie en controles.

Koen Lammers

Innovatieconsultant

Neem contact met ons opBoonstoppel Subsidie Advies B.V.

Kerkeland 9c (pand Waalstaete)
Postbus 139
6650 AC Druten

0487 51 33 30
info@boonstoppel.org