WBSO SUBSIDIE IN HET KORT

 

De WBSO subsidie is een regeling waarmee de kosten voor R&D activiteiten verlaagd kunnen worden. Bedrijven kunnen een fiscale vergoeding krijgen op de loonbelasting op basis van de loonkosten en investeringen in innovatieve projecten waarin producten of software wordt ontwikkeld.

De WBSO subsidie biedt uw bedrijf een vermindering op de loonkosten en andere kosten en uitgaven voor R&D-projecten. Het kan hierbij gaan om de ontwikkeling van technische nieuwe producten, programmatuur of productieprocessen.

Voor wie is de WBSO subsidie?

Ondernemingen die onderzoeks- of ontwikkelingsprojecten uitvoeren kunnen in aanmerking komen voor de WBSO, ongeacht de bedrijfsvorm. Het maakt dus niet uit of u starter, kleine zelfstandige (ZZP), mkb’er of multinational bent, of in welke bedrijfssector u actief bent, zolang u maar ontwikkelt.

Inhoudingsplichtige Ondernemingen

Wanneer u in aanmerking komt voor een WBSO-verklaring betaalt u minder loonheffing over de loonsom die in uw bedrijf besteed wordt aan S&O (speur- en ontwikkelingswerk). Om uw voordeel te kunnen berekenen vermenigvuldigt u het aantal uren dat u aan het project verwacht te besteden met het vastgestelde uurtarief van € 29,- per uur. Daarnaast krijgt u ook een extra voordeel voor gemaakte kosten en uitgaven voor de vervaardiging van een prototype. Van deze totale S&O-loonsom mag u vervolgens een percentage verrekenen met de af te dragen loonheffing. Het gaat om de volgende percentages en loonsombedragen:

• 40% (voor starters: 50%) van de eerste € 350.000,- aan S&O-loonsom.
• 16% van de resterende S&O-loonsom.

Belastingplichtigen (zelfstandigen)

Om als zelfstandige in aanmerking te komen voor een WBSO-verklaring dient u ten minste 500 uur per jaar te besteden aan S&O-werkzaamheden. Wanneer dit het geval is en u ook daadwerkelijk een S&O-verklaring ontvangt, dan krijgt u middels de WBSO een zelfstandigenaftrek. Deze zelfstandigenaftrek bedraagt € 13.188,- per jaar met een aanvullende aftrek voor startende zelfstandigen van € 6.598,-.

Luuk Verhees

Innovatieconsultant

Neem contact met ons op

  Boonstoppel Subsidie Advies B.V.

  Kerkeland 9c (pand Waalstaete)
  Postbus 139
  6650 AC Druten

  0487 51 33 30
  info@boonstoppel.org