MIT in het kort

De Mkb-innovatiestimulering Regio en Topsectoren (MIT) ondersteunt en stimuleert mkb-ondernemingen bij het opzetten van innovatieve projecten. De MIT-subsidie heeft betrekking op alle stadia van innovatieprojecten binnen de topsectoren.

Het doel van de MIT (Mkb-innovatiestimulering Regio en Topsectoren) is het stimuleren van innovatie bij het midden- en kleinbedrijf. De MIT-subsidie heeft betrekking op alle stadia van innovatieprojecten binnen de topsectoren Agri & Food, Chemie & Energie, Creatieve Industrie, Hightech Systemen & Materialen en ICT, Life Sciences & Health, Logistiek, Tuinbouw & Uitgangsmaterialen en Water.

Het budget wordt onderverdeeld in landelijke regio’s waarbij de strategische thema’s per topsector afwijken. De hoogte van de subsidie varieert en er kan via verschillende instrumenten worden aangevraagd.

 • Kennisvouchers: Dit is een waardebon waarmee een mkb-ondernemer een publieke kennisinstelling een specifieke vraag kan laten beantwoorden of onderzoeken. Aanvragen worden beoordeeld op volgorde van binnenkomst en de maximale waarde van de voucher bedraagt € 3.750,-
 • Haalbaarheidsstudies: Het uitvoeren van een haalbaarheidsstudie waarin de technische en economische risico’s van een voorgenomen innovatieproject onderzocht worden. Aanvragen worden beoordeeld op volgorde van binnenkomst en de subsidie bedraagt 40% van de projectkosten tot maximaal € 20.000,-
 • R&D-samenwerkingsprojecten (klein en groot): Een samenwerkingsproject is een innovatieproject waarin een product, productieproces of dienst wordt ontwikkeld door minimaal twee mkb-ondernemers. De beoordelingsmethodiek is een tender waarbij de hoogst beoordeelde aanvragen worden gehonoreerd. De subsidie bedraagt 35% van de subsidiabele kosten tot maximaal € 350.000,-

Boonstoppel heeft sinds het bestaan van de MIT-regeling in de diverse instrumenten met succes subsidies gerealiseerd voor haar klanten. Bij interesse in deze regeling kunt u voor meer informatie terecht bij één van onze subsidieadviseurs.

Rens Knoop

Innovatieconsultant

Neem contact met ons op

  Boonstoppel Subsidie Advies B.V.

  Kerkeland 9c (pand Waalstaete)
  Postbus 139
  6650 AC Druten

  0487 51 33 30
  info@boonstoppel.org