Horizon EUROPE in het kort

Horizon Europe is het nieuwe investeringsprogramma voor onderzoek en ontwikkeling van de Europese Commissie. Alleen baanbrekende, disruptieve innovaties met een grote maatschappelijke impact komen in aanmerking.

Horizon Europe is het belangrijkste Europese subsidieprogramma voor onderzoek en innovatie en is de opvolger van het bekende Europese subsidieprogramma Horizon 2020. Binnen Horizon Europe heeft de Europese Commissie een structuurprogramma gedefinieerd van 2021 tot en met 2027, met een totaalbudget van maar liefst € 95,5 miljard. Het doel van het programma is het stimuleren van wetenschap en disruptieve innovatie in het bedrijfsleven en binnen de academie. Met Horizon Europe wordt subsidie verstrekt voor excellente, innovatieve projecten binnen thema’s die betrekking hebben op de belangrijkste maatschappelijke vraagstukken in Europa, zoals klimaatadaptatie, gezondheid en de slimme stad.

Het Horizon Europe programma is onder te verdelen in drie pijlers en enkele horizontale acties. De drie pijlers zijn:

1.Excellent wetenschap

Binnen deze pijler wordt Europees wetenschappelijk onderzoek gestimuleerd met als doel binnen Europa een aantrekkelijk onderzoeksklimaat te creëren om zo talentvolle onderzoekers aan te trekken en te behouden.

2.Wereldwijde uitdagingen en Europees industrieel concurrentievermogen

Door middel van een integrale en multidisciplinaire aanpak dienen technologieën en oplossingen gevonden te worden voor maatschappelijke vraagstukken, bijvoorbeeld op het gebied van gezondheid, veiligheid, klimaat, digitalisering en levensmiddelenindustrie.

3.Innovatief Europa

Deze pijler is gericht op het stimuleren van innovatieve ontwikkeling van industriële technologieën, zodat de Europese industrie wereldwijd kan excelleren. De pijler biedt financiële ondersteuning voor potentieel baanbrekende marktcreërende innovaties en ondersteunt bij het opzetten van Europese innovatie-ecosystemen, waarbij regionale en nationale spelers op het gebied van innovatie met elkaar in contact kunnen komen.

Naast de drie pijlers zijn enkele horizontale acties gedefinieerd als de verbreding van de deelname en verspreiding van Europese excellentie en hervorming en versterking van het Europees O&I systeem.

Horizon Europe is bedoeld voor organisaties die disruptieve technologie ontwikkeld en waarvan de technologie innovatief is ten aanzien van de internationale stand der techniek. Zowel kennisinstellingen, bedrijven als individuele onderzoekers kunnen subsidie aanvragen voor de financiering van een project. Aanvragen kan binnen een consortium, maar mag ook als individuele entiteit. Binnen Horizon Europe zijn diverse werkprogramma’s gedefinieerd waarin tussen de 70% en 100% van de subsidiabele kosten wordt gesubsidieerd. Door deze hoge subsidiepercentages is de regeling aantrekkelijk en extreem competitief. Het aanvragen van subsidie binnen Horizon Europe is arbeidsintensief en tijdrovend waardoor dit traject tijdig ingezet dient te worden.

Op het gebied van Europese subsidies werken wij samen met Inspiralia. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met een van onze subsidieadviseurs of met Jaco van Daalen van Inspiralia.

Roderigh Rohling

Innovatieconsultant

EIC Accelerator

Als onderdeel van de overkoepelende Horizon Europe subsidieregeling stimuleert het EIC Accelerator programma baanbrekende innovatie bij het mkb. Bekijk de mogelijkheden.

Neem contact met ons op

  Boonstoppel Subsidie Advies B.V.

  Kerkeland 9c (pand Waalstaete)
  Postbus 139
  6650 AC Druten

  0487 51 33 30
  info@boonstoppel.org