Horizon 2020 in het kort

Het structuurprogramma voor onderzoek en ontwikkeling van de Europese commissie. Alleen baanbrekende innovaties met een grote maatschappelijke impact komen in aanmerking.

Het belangrijkste Europese subsidieprogramma voor onderzoek en innovatie is Horizon 2020. De Europese Commissie heeft een structuurprogramma gedefinieerd van 2014 tot en met 2020 met een totaalbudget van € 80 miljard. Het doel van het programma is het stimuleren van wetenschap en innovatie in het bedrijfsleven en bij academische organisaties. Binnen Horizon 2020 wordt subsidie verstrekt voor innovatieve projecten binnen thema’s die betrekking hebben op maatschappelijke vraagstukken in Europa.

Het Horizon 2020 programma is onder te verdelen in 3 pijlers:

1.Excellent Onderzoek (Excellent Science)

Binnen deze pijler wordt Europees wetenschappelijk onderzoek gestimuleerd met als doel binnen Europa een aantrekkelijk onderzoeksklimaat te creëren om zo talentvolle onderzoekers aan te trekken en te behouden.

2.Industrieel Leiderschap (Industrial Leadership)

Deze pijler is gericht op het stimuleren van innovatieve innovaties van industriële technologieën zodat de Europese industrie wereldwijd kan excelleren.

3.Maatschappelijke Uitdagingen (Societal Challenges)

Door middel van een integrale en multidisciplinaire aanpak dienen oplossingen gevonden te worden voor maatschappelijke vraagstukken zoals vergrijzing, klimaatverandering, duurzame energie en voedselveiligheid.

Horizon 2020 is bedoeld voor iedere organisatie die innovatief is ten aanzien van de internationale stand der techniek. Zowel kennisinstellingen, bedrijven als individuele onderzoekers kunnen subsidie aanvragen ter financiering van een innovatief project. Aanvragen kan binnen een consortium maar mag ook als individuele entiteit. Binnen Horizon 2020 zijn diverse werkprogramma’s gedefinieerd waarin tussen de 70% en 100% van de subsidiabele kosten wordt gesubsidieerd. Het aanvragen van subsidie binnen Horizon 2020 is arbeidsintensief en tijdrovend waardoor dit traject tijdig ingezet dient te worden.

De voorbereidingen voor Horizon Europe, het kaderprogramma dat Horizon 2020 zal opvolgen in 2021, zijn in volle gang. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met een van onze subsidieadviseurs.

Lucas Geurts

Innovatieconsultant

Horizon 2020 Accelerator

Het Horizon 2020 Accelerator project richt zich op start-ups en kleine- en middelgrote ondernemingen die zijn gevestigd in een van de EU-lidstaten of zijn gevestigd in een met Horizon 2020 geassocieerd land. Bekijk de mogelijkheden.

Fast Track to Innovation

Werk je samen met buitenlandse partijen aan een innovatief product, proces of dienst, maar heb je versnelling nodig? Dan is de FTI, het Europese innovatieprogramma Fast Track to Innovation (FTI), onderdeel van Horizon 2020, wellicht iets voor je. Bekijk de mogelijkheden.

Neem contact met ons op

  Boonstoppel Subsidie Advies B.V.

  Kerkeland 9c (pand Waalstaete)
  Postbus 139
  6650 AC Druten

  0487 51 33 30
  info@boonstoppel.org